Hisnande 75 miljarder kronor öronmärkte EU för Turkiets anpassning till Europa. Biståndsfusk, diskriminering och politisering av frivilligorganisationer var vad Sveriges Radio fann när de granskade var det finansiella stödet från EU till Turkiet tagit vägen.

Med målet att granska huruvida pengar från EU förbättrade situationen och förde Turkiet närmare europeisk standard åkte reportrarna Nuri Kino och Kajsa Norell från Sveriges Radio runt i sydöstra Turkiet. 

De kan efter sin resa konstaterar att de allra flesta i behov av stöd, såsom fattiga jordbrukare, kvinnor och barnarbetare inte sett mycket av pengarna. Istället hamnar pengarna hos konsulter och andra som inte bidrar till Turkiets EU-anpassning.

Det turkiska regeringspartiet AKP anklagas för att distribuera pengarna från EU efter fritt skön och framför allt för att premiera frivilligorganisationer som står partiet nära och kommuner där partiet har starkt stöd för att på så sätt stärka sin makt.

Likabehandling är något Turkiet har haft svårt för. Bland annat finns uppgifter om religiös diskriminering i EU:s så kallade framstegsrapporter där det beskrivs som ett stort problem. 

Sju miljarder av EU-pengarna är avsatta till utvecklingen av den eftersatta landsbygden i sydöstra Turkiet. Det är pengar som ännu ligger frysta i väntan på att lämpliga myndigheter ska starta upp ett ansöknings- och utbetalningssystem för regionen. Många menar att det kan vara diskriminering som ligger bakom detta, något som bekräftas av personer med insyn i hur EU-medel fördelas i landet.

– Turkiet är ett paradis för diskriminering, speciellt etnisk och religiös, säger Levent Korkut som är chef för en central organisation med syftet att hjälpa frivilligorganisationer att söka EU-pengar. Han menar att pengarna inte når ut till bybor för att de är assyrier, kurder eller yezidéer. 

Har inte EU-pengarna använts innan år 2013 så ska de tillbaka till EU. Ännu finns inga lämpliga myndigheter på plats dit man kan göra ansökningar avseende området. Många bävar också för de administrativa svårigheter som förväntas vara förknippade med utfående av stödet. 

– Aktörer vi talat med anklagar EU-kommissionen för att ha banat väg för oegentligheterna då man inte följt upp utvecklingen i Turkiet, säger reportern Kajsa Norell.

Reportagen sänds i Ekot i Sveriges Radio från och med den 11 januari och en vecka framåt. Granskningen kan också läsas på Sveriges Radios hemsida.