Projektet med att kartlägga det icke-muslimska, däribland det assyriska, kulturarvet i Turkiet har nu nått så långt att en interaktiv karta finns tillgänglig på Internet.

Detta projekt har förverkligats av den armeniska Hrant Dink-stiftelsen i Istanbul. Olika forskare har kartlagt Turkiets icke-muslimska kulturarv och strävat efter att lista alla armeniska, assyriska, grekiska och judiska institutioner som fanns i Turkiet innan folkmordet. Det handlar om kyrkor, kloster, synagogor, gravgårdar, barnhem, sjukhus och skolor. Allt som allt har man identifierat omkring 10 000 institutioner, hälften av dem armeniska.

I mitten av november publicerade Hujådå en intervju med Şahika Karatepe, en turkisk historiker som var ansvarig för den assyriska delen av projektet och som besökte Stockholm för att få hjälp i sina efterforskningar. Hon berättade om hur arbetet med att hitta uppgifter om gamla kyrkor och skolor som inte varit i funktion på hundra år gick till. Man fick ta hjälp av gamla reseberättelser, äldre personers hågkomster och framför allt olika arkiv.

Nu har projektet nått så långt att en interaktiv karta har publicerats. På den kan man söka efter det som man är intresserad av. Man kan till exempel ange den ort som man härstammar från (eller annars är nyfiken på) och då får man upp en karta med de dokumenterade institutionerna utmärkta.

Trots att kartan är publicerad är projektet inte färdigt. För en hel del kyrkors och andra institutioners del finns det mycket knapphändiga uppgifter. De ansvariga för projektet ber därför användarna om hjälp med att göra uppgifterna mer utförliga. Användarna kan själva komplettera uppgifterna och till exempel lägga till en bild på de institutioner som nu saknar bild. Inte minst är det många av de assyriska institutionerna där bild saknas.

Den interaktiva kartan nås med denna länk.