En av grundarna till den assyriska rörelsen i Centraleuropa, Israil Makko, gick bort den 30 september 2018 i Augsburg i Tyskland. Omkring 1200 assyrier tog farväl av honom i Augsburg varefter hans stoft fördes till hans kära hemby Anhel i Turabdin där en minnesvärd ceremoni med närmare 500 personer vid jordfästningen hölls den 7 oktober. Israil Makko blev 83 år gammal.

Israil Makko har på grund av sitt genuina engagemang och sin rakryggade hållning under de gångna 40 åren blivit en inspirationskälla för uppväxande generationer inom den assyriska rörelsen. Han var med och startade assyriska föreningar i Tyskland, Schweiz och Österrike under 1970- och 1980-talen samt Assyriska riksförbundet i Centraleuropa, ZAVD, år 1979. Året innan hade han blivit Augsburgföreningens förste ordförande mot sin vilja. Han ville bryta tabun inom vårt folk som då fortfarande hade en konservativ kvinnosyn. Israil Makko föreslog att den unga kvinnan Muntaha Ayaz-Karaman, som var en få assyriska kvinnor som hade en högre utbildning vid den tiden, skulle bli föreningens första ordförande. Men hon avfärdade förslaget med motiveringen att det assyriska kollektivet ännu inte var moget för ett sådant initiativ. Hon föreslog istället Israil Makko själv som ordförande. Denna historia berättade hon i maj 2018 när föreningen firade sitt 40-årsjubileum. Israil Makko blev också riksförbundets förste ordförande och utsågs senare till hedersordförande.

Makkos systerson Augin Kurt Haninke höll på begäran av den bortgångne huvudtalet vid jordfästningen i Anhel. Haninke levererade ett gripande tal där han tecknade ett välförtjänt porträtt av Makko som en sann och fredsälskande patriot inom den assyriska rörelsen som bevarade sin optimism trots alla motgångar för rrörelsen. Som bekant har assyriska rörelsen blivit starkt motarbetad av element inom kyrkan. Talaren berättade hur Makko har varit trogen sin assyriska identitet under alla år, ända sedan han 1967 fick boken Tarihte Süryaniler, skriven av kyrkoherde Gabriel Aydin, av dåvarande abboten för klostret Mor Gabriel Isa Çiçek, som uppmanade honom att läsa den. För den visar att vi är ättlingar till de forna assyrierna, hade Çiçek sagt. I början av 1980-talet utfärdade samme Çiçek i egenskap av biskop en order till prästerna i Centraleuropa om att vägra Israil Makko och hans familj kyrkliga tjänster på grund av att de kallade sig assyrier. Haninkes tal visade vilken storhet Israil Makko var med sin ödmjukhet livet igenom.

Israil Makko föddes 1935 i Anhel som sjätte barnet till Barsawmo och Hazme Makko. Fadern Barsawmo hade återvänt från tjänstgöring hos franska arméns Ashur-Kaldo bataljon i Gozarto tre år tidigare. Barsawmo var en självlärd läkare och vårdade skadade och ormbitna över hela Turabdin, fram till 1984 då han utvandrade till Tyskland och dog där 1993, 96 år gammal.

Israil Makko började tidigt lära sig assyriska i hembyn Anhel. 1945 fick Anhel sin första turkiska grundskola. Israel och ca 200 andra assyriska elever satte sig i skolbänken. En del av dem hade hunnit bli 10-13 år. Bara tre av eleverna var kurder. Idag finns det inte ett enda assyriskt skolbarn i Anhel, men ca 200 kurdiska elever i den gamla skolbyggnaden. Efter skolgången började Israil Makko arbeta som snickare med sin äldre bror Gabro som bor kvar i Anhel och idag är 95 år gammal. Israil Makko gjorde sin turkiska militärtjänst 1957–59. Han gifte sig med Mecide Makko 1955 och fick sex barn; fyra döttrar och två söner, varav den yngste föddes i Tyskland. Han har idag 23 barnbarn och sju barnbarnsbarn som alla bor i Tyskland, med undantag för sonsonen Aryo Makko som flyttade till Sverige 2003 och idag är verksam som docent i historia vid Stockholms universitet.

1967 köpte Israil Makko en tryckpress i Izmir och startade ett tryckeri i Nsibin tillsammans med sin svåger Habib Makko och bröderna Hanno och Marawge från byn Birgurriya. Tryckeriet var det första i staden och gav ut lokaltidningen Nusaybin Sesi (”Nsibins röst”) på turkiska. Biskop Yuhanon Dolabani i Mardin brukade ge Israil Makko artiklar ur assyriska tidningar som Athur från Teheran för översättning till turkiska och tryckning i lokaltidningen. Dolabani ansåg att de innehöll nyttiga historiska kunskaper om assyrierna som kunde vara läsvärda.

I februari 1970 värvades Israil Makko som gästarbetare till Tyskland. I början hade han och de andra gästarbetarna ingen tanke på att bosätta sig permanent i Tyskland. De ville jobba och spara lite pengar för att bygga sig en bättre tillvaro i Turabdin. Men i mitten av 1970-talet började en våg av assyrisk utvandring till Sverige. Även många gästarbetare kom till Sverige. Israil Makko återförenades med sin familj och blev kvar i Tyskland. 1978 flyttade familjen till staden Augsburg där de bor än idag. Det var också där som Makko och hans vänner började engagera sig i det nationella arbetet och startade ett stort antal föreningar. En av dem som blev mentor för Israil Makko i nationellt uppvaknande var eldsjälen Hanna Galliyo, som också är begravd i Turabdin.

Israil Makko hade bara en enkel folkskoleutbildning bakom sig, men blev med åren en upplyst person som sökte kunskap genom att läsa och följa vad som hände i omvärlden. Han slutade läsa först när hans syn svek honom under det senaste året. Han hade sina fornassyriska förfäders anlag för organisation och dokumentation. Han samlade dokument, bilder och videokassetter i ett rikt arkiv som kan vara värdefullt för assyriska forskare som vill undersöka olika skeenden i det assyriska kollektivet under de senaste 40 åren. Han samlade också alla gamla assyriska lekar från Turabdin i boken Assyrische Heimatspiele (Augsburg 2003) på tyska, som är rikt illustrerad med bilder på hur olika lekar går till. Han har länge haft ett projekt att dokumentera Turabdins flora, genom en bok eller en videfilm, men hans svaga hälsa har varit ett hinder.

Hans kärlek för Assyrien visade han i sina folkliga dikter, varav en del har blivit kända låtar som sjungs av assyriska stjärnsångare. Denna kärlek för hemlandet visade han också vid olika tillfällen i början av 1990-talet. När USA-koalitionen 1991 drev ut Saddam Hussein ur Kuwait anföll han norra Irak och en stor flyktingkris uppstod. Tusentals människor flydde upp i Hakkaribergen och andra delar av östra Turkiet. Israil Makko och Hanne Akcan Yoqen åkte ner med insamlade medel till flyktingarna. Några år senare reste han ner till Turabdin igen tillsammans med Aziz Said. Denna gång var det stor risk för deras liv. De tog med sig en videokamera för att dokumentera den svåra situation som assyriska byar upplevde på grund av inbördeskriget mellan PKK och turkiska armén. Kort därefter, i januari 1993, mördades deras kamrater från Augsburg Aziz Kalayci Ego och Yusuf Özbakir Danho, tillsammans med Anhels byråd Isa Koc Brahem och chauffören Aydin Aydin Patte på väg till byn Arkah. Än idag är gärningsmännen på fri fot.

Israil Makko älskade alltså sina fäders jord mer än allt annat på jorden och blev en av dem som återvände till Turabdin för att bosätta sig i sin hemby under sommarhalvåret så fort freden återkom. Under de senaste 30 åren har han dragits med en svår astma och fick så småningom ett antal andra åkommor. Han hade ständigt ett mindre apotek i sin resväska men vek sig aldrig för den dåliga hälsan. Han övertygade släkt och grannar att renovera sina gamla hus och återknyta kontakten med hembyn. Han uppmanade dem framför allt att ta med sina barn till hembyn för att knyta en naturlig kontakt sina rötter. Ofta mäklade han fred när byborna hamnade i luven på varandra vid gemensamma möten. Själv satte han alltid byns bästa framför sitt eget intresse. Vid Augsburgföreningens 40-årsjubileum avtäckte han ett Seyfo-monument i föreningslokalen och tilldelades ett pris av Assyriska riksförbundet. I sitt tacktal delade han ödmjukt priset med alla andra inom assyriska rörelsen. Hans största önskan var att det assyriska folket inom en snar framtid ska få någon form av politiska och territoriella rättigheter i Assyrien efter många turbulenta år.

Nu vilar Israil Makko i sin älskade jord. Hans själ kommer att finna ro när Turabdin och övriga delar av Assyrien får uppleva fred och fortsatt assyrisk närvaro.

Assyria TV har spelat in begravningsceremonierna och planerar att sammanställa en dokumentär om Israil Makko.