Biståndsorganisationen Assyrier Utan Gränser har delat ut stipendier till studenter i Assyrien sedan starten. Nu utlyser man nya stipendier för universitetsstuderande.

Flera assyrier har mottagit AUG:s stipendium för universitetsstudier sedan starten år 2007. För att kunna söka krävs att man är bosatt i Syrien, Irak, Iran, Turkiet eller Libanon samt att man har antagits till universitetsstudier.

På sin hemsida uppger organisationen att det är kostsamt i många länder i Mellanöstern att studera på universitet. Genom stipendiet kan studenter från enklare förhållanden få medel för inköp av kursmaterial, avgifter och uppehälle. Stipendierna betalas ut i efterhand mot uppvisande av kvitton. Ansökan görs online på engelska på organisationens hemsida.

Under utlysningen av stipendier våren 2016 fick sex studenter från turkiska Assyrien stöd.  En av dessa är Meri Saglamoglu från staden Mardin som studerar barnutveckling. I en intervju på AUG:s hemsida berättar hon om hur viktigt stipendiet varit för henne: ”Tack vare stipendiet var jag avslappnad mentalt vilket hjälpte mig att fokusera på mina studier. Stipendiet har varit ett av de viktigaste sakerna under min studietid”, berättar hon. På frågan om hur hon fick kännedom om stipendiet svarade Meri: Några av mina släktingar i Sverige berättade för mig om Assyrier Utan Gränser och om möjligheten att söka stipendium.