Den svenska biståndsorganisationen Assyrier Utan Gränser (AUG) genomförde en förstudie i irakiska Assyrien under december efter att ha blivit beviljade medel av Forum Syd. Läs volontärernas egna ord om upplevelserna från besöket.

Nohadra Heido och Romiana Bikasha från Assyrier Utan Gränser berättar här om besöket till irakiska Assyrien.

Vad var syftet med resan?
Syftet med volontärresan var att utföra en förstudie som finansierats av Forum Syd i norra Irak. En förstudie innebär att man med lokala samarbetspartner och andra lokala aktörer bearbetar fram framtida långsiktiga projekt för att bland annat stärka civilsamhället. Projekt som finansieras av Forum Syd måste vara rättighetsbaserade och syftet med våra framtida projekt är att öka målgruppens självmakt och förmåga att utvecklas i ett konfliktdrabbat samhälle. Vi har bland annat arbetat med frågan om att stärka kvinnornas och ungdomarnas självmakt, särskilt de som har tvingats fly, som dessutom är arbetslösa och känner vanmakt. Vi har konsulterat, samtalat och anordnat workshops med vår samarbetspartner Assyrian Aid Society samt med Assyrian Women Union och ChaldoAssyrian Student and Youth Union. Vi har alltså genom denna förstudie fått bättre förståelse för vad Assyrier Utan Gränsers målgrupp är i behov av.

Hur länge var ni där? 
Vi var där i ungefär en vecka. Vi åkte till Erbil fredagen den 16 december och kom hem torsdagen den 22 december.

Känner ni att ni hann genomföra allt som ni hade tänkt er? 

Då syftet med resan var att genomföra en förstudie tillsammans med tidigare nämnda organisationer, lades mycket fokus på att observera målgruppen genom olika aktiviteter. Exempelvis har vårt julprojekt i år handlat om julgåvor som tilldelats flyktingbarn. Vi deltog under julklappsutdelningen och gick sedan vidare till ett mindre flyktingläger i närheten, kallad Odrana Camp. Alla intryck och samtal tas i åtanke. Samma sak gällde de timmar vi spenderade med Assyrier Utan Gränsers medicinprojekt i en by i Zakho. Vi hade naturligtvis kunnat hinna med mer om vi stannat längre men vi är nöjda med vad vi hann med inom ramen för förstudien.

Det är också värt att tillägga att vi hann dela ut gosedjur som samlades in innan resan. Även de matchtröjor som donerades av Hammarby IF och Assyriska FF samt tandborstarna från Humble Brush togs emot med glädje av barnen. Föräldrar med spädbarn uppskattade särskilt napparna från Assyriska FF. Vi trodde aldrig att sådant som knappt betyder något för oss här kan betyda allt för dem, särskilt för barnen. Allt vi delade ut spred glädje bland barnen och det gläder oss.

Hur var säkerhetsläget?
Säkerhetsläget i norra Irak var redan innan vår resa känt som bra. UD avråder inte från detta område. Men den bild man skapar sig av nyhetssändningar om Mellanöstern var självklart fortfarande oroande. Väl på plats fick vi en annan uppfattning av säkerhetsläget och vi märkte att befolkningen inte var orolig vilket även lugnade ner oss. Dock är norra Irak, som resten av Irak, starkt kontrollerat av militär och polis, på grund av säkerhetsläget. Och för att minimera risken för attentat då det fortfarande finns en stor risk för sådant. Exempelvis vaktades ett av våra boenden av en soldat och när man passerade regionsgränser åkte man igenom så kallade ”check-points”. Även kontrollen på väg hem, in till och inom flygplatsen, var överväldigande. Vi fick gå igenom minst tre grundliga säkerhetskontroller och sammanlagt sju passkontroller. Oroligt är det, men inte så osäkert som vi trodde.


Hade ni möjlighet att besöka befriade områden på Nineveslätten? 
Nej. Av säkerhetsskäl valde vi att avstå.


Vad blev ni mest imponerade av? 
Det finns många positiva saker att uppmärksamma, exempelvis hur aktiva assyrier är i föreningsliv och verksamheter. De kvinnor som är aktiva inom Assyrian Women Union var flitiga vad gäller att starta dagverksamheter som skapar arbetstillfällen. Ambitionen och viljan finns men i exempelvis kvinnornas fall begränsas deras arbete och verksamheter på grund av finansiella skäl. Resurserna är dessvärre knappa bland alla assyrier.

Vi fick även träffa kloka, målmedvetna och viljestarka assyriska ungdomar. Många är interna flyktingar som själva startat olika verksamheter i de olika flyktingförläggningarna. Vi lärde oss otroligt mycket av alla människor vi träffade, de gav oss energi och hopp.

Hur skulle ni sammanfatta läget för assyrierna där? ’
Läget för assyrierna är kritisk, på många olika sätt. Många vi pratade med berättade för oss om hur de behövde fly IS, sommaren 2014, i inget mer än de kläder de hade på sig. Vi träffade exempelvis en mamma och hennes tre barn som bor i ett flyktingläger i en liten barack i Ankawa, vars flykt såg ut på det sättet. Hon berättade för oss att hon inte kan tänka sig återvända med sin familj till sin hemby i Nineveslätten om inte säkerhetsläget där kan garanteras. Det visar hur hoppet har börjat försvinna bland många internflyktingar.

Assyrierna kommer inte att kunna leva kvar i sina ursprungsländer om inte världssamfundet reagerar och agerar. Assyrier Utan Gränser är en av få svenska organisationer som ger direkt hjälp på plats till de behövande och så borde det inte vara.

Hur har resan påverkat er och ert fortsatta arbete för minoriteter?
Vi är båda väldigt berörda av allas välvilja och engagemang, i både Sverige och i Irak. I Sverige har många varit aktiva på sociala medier, lokala redaktioner som skrivit nyheter och sänt reportage om resan. I Irak fick vi se hur flyktingarna själva arbetar, genom att starta egna verksamheter och vara kreativa. Det är väldigt uppmuntrande och inspirerande. Detta har gett oss personligen mer kraft i att fortsätta arbeta för att förbättra assyriernas livssituation och rättigheter i sina ursprungsländer. Vi förstod att situationen är extremt akut i synnerhet bland assyrier och andra minoriteter efter IS invasion i Irak.

Resan bekräftade att Assyrier Utan Gränser behövs där vi är verksamma idag i Irak. Platser och personer som större organisationer inte når ut till får inte glömmas bort. Vi är tacksamma och glada över hur engagerade många har blivit och vi hoppas även fler väljer att engagera sig i Assyrier Utan Gränser. Vi ser redan att många visat ett stort intresse för organisationen, särskilt på sociala medier.