Det största assyriska och därmed kristna partiet i Irak har meddelat att man hoppar av den konferens i EU-parlamentet som Lars Adaktusson anordnar nästa vecka och framför svidande kritik mot arrangemanget.

EU-parlamentarikern Lars Adaktusson (KD) har förlorat det största assyriska partiet i Irak från deltagarlistan för den konferens han anordnar nästa vecka i EU-parlamentet i Bryssel. I ett fyrsidigt dokument som har läckt förklarar Assyriska Demokratiska Rörelsen (på assyriska känt som Zowaa) sina anledningar till att man bojkottar konferensen. Kritiken är diplomatiskt formulerad men ändå hård och allvarlig. Den röda tråden i kritiken är uppenbar även om partiet inte ordagrant skriver det i dokumentet; konferensen är konstruerad på ett sätt som gör att den automatiskt blir pro-kurdisk. Med pro-kurdisk menar Zowaa att de mål som konferensen förväntas ge uttryck för innebär att KRG stärker sitt grepp om Nineveslätten politiskt och militärt. Centralt för konferensen är det policy dokument som deltagarna förväntas ställa sig bakom och som tar upp flera viktiga aspekter av den politiska processen för Nineveslätten. Partiet tar upp följande punkter i sitt brev till Adaktusson:

Brist på tidsram
Zowaa är kritiska mot att policy dokumentet som ska presenteras under konferensen utgår från situationen på Nineveslätten från och med IS ankomst och bortser helt från tidsperioden och det förtryck som ägde rum innan dess. Man kritiserar vidare dokumentet för att inte sätta ut tidsramar för den omröstning som ska besluta Nineveslättens framtid med följande formulering: ”Alla omröstningar eller beslut om vilken administration Nineveslätten ska lyda under är illigitima till dess en återställningsperiod har ägt rum då områdets demografi återställts någorlunda till nivår som reflekterar genomsnittet mellan 2005 och fram till IS-intåg 2014” skriver partiet och fastslår vidare: ”Utan en tidsram för när vissa minimum förhållanden ska vara uppfyllda möjliggör policy dokumentet de grupper vars agenda är att kontrollera vår politiska, sociala och ekonomiska framtid genom att tvinga vår folkgrupp att fatta beslut när vi är som svagast och mest utsatta. Vi behöver EU:s hjälp att skydda oss mot denna typ av påtryckningar, inte att bistå de som har denna agenda”.

Icke acceptabla säkerhetsarrrangemang
Enligt Zowaa kommer det föreslagna säkerhetsarrangemanget som policy dokumentet stakar ut att ta Nineveslätten tillbaka till den mardrömsliknande situation som existerade före IS och skriver: ”Policy dokumentet säger att Peshmerga och irakiska specialförband ska ha rätt att placeras i området för att säkra Nineveslätten. Dokumentet inkluderar även Peshmerga-ministeriet i planen att upprätta en kommandocentral för säkerheten på Nineveslätten. Dessa punkter återställer säkerhetsarrangemangen som före IS, ett arrangemang som så grundläggande misslyckades i att skydda Nineveslättens befolkning. Assyrierna blev fråntagna sina vapen veckor före IS ankomst och peshmerga drog sig bort utan att avlossa ett enda skott och utan att varna lokalbefolkningen som de hade svurit att beskydda. Hur kan ”policy dokumentet” be assyrierna att lita på och acceptera samma säkerhetsarrangemang som svek dom totalt nu i en tid när de är även ännu mer desperata och sårbara?”

Upprätthåller andras agenda
Zowaa riktar även kritik mot att policy dokumentet helt utelämnar det beslut som den dåvarande irakiska regeringen fattade 21 januari 2014 om att ombilda Nineveslätten till en provins. Partiet skriver: ”Det är förvånande att ett policy dokument fokuserat på Nineveslätten inte nämner ett beslut av centralregeringen att påbörja bildandet av en provins. Genom att utelämna detta faktum nollställer policy dokumentet den framgång som åstadkommits genom hårt politiskt arbete för att istället upprätthålla andras agenda avseende Nineveslätten som ”omtvistat område” .

För att åtgärda bristerna i policy dokumentet föreslår Zowaa att utgångspunkten för diskussionerna ska bygga på det gemensamma uttalande som majoriteten av de assyriska partierna signerade den 6 mars i år i vilket man redan kommit överens om flera viktiga punkter avseende Nineveslättens framtid. Därmed vill Zowaa att stora delar av policy dokumentet skrotas.

Förutom allvarlig kritik mot policy dokumentet som konferensen förväntas anta riktar Zowaa, som per definition även är det största kristna politiska partiet i Irak, kritik mot hur själva konferensen har utformats. Partiet menar att Lars Adaktusson har medvetet exkluderat vissa politiker och organisationer från konferensen och att deltagarna inte reflekterar den mångfald av åsikter som finns. ”De många inbjudna från ”Mejlis Ayaan kommer alla från en och samma politiska fraktion. Detta ser vi som favorisering av en politisk hållning på bekostnad av andra. Samma farhåga gäller de organisationer som bjudits in. Det finns många organisationer som har exkluderats och vars deltagande är viktigt för att korrekt reflektera den mångfald av åsikter bland vårt folk. Den nuvarande inbjudningslistan föredrar vissa röster framför andra”, skriver Zowaa. 

I slutet sammanfattar partiet sin hållning: ”ADM kommer inte att delta i konferensen om policy dokumentet inte korrigeras genom de två förslag vi framför här och genom att använda det gemensamma uttalandet från 6 mars som den breda basen för diskussion om den politiska processen”, och vidare att; ”ADM kommer inte att delta i konferensen om de mest allvarliga bristerna i struktur och deltagare inte korrigeras i enlighet med frågorna framförda i detta dokument”.  

Förutom dessa punkter har en del observatörer reagerat på att konferensen helt fokuserar på termen ”autonomi-status”, en term som inte existerar i den irakiska konstitutionen men som använts främst av kurdiska företrädare i syfte att föra bort frågan från vad som är konstitutionellt möjligt till något som strider mot iraks grundlag. Zowaa har i sin politiska diskurs konsekvent talat om provins-status för Nineveslätten.

Enligt initierade källor har Zowaa:s bojkott skakat om Adaktusson. Att det största kristna politiska partiet i Irak bojkottar konferensen och framför omfattande och allvarlig kritik är en stor prestigeförlust för KD-politikern som gjort överlevnaden av ”de kristna i Irak” till en av sina stora frågor. Av Adaktussons svar på Zowaa:s kritik, som Hujådå har tagit del av, framgår att EU-parlamentarikern inte tänker gå med på att göra de ändringar som partiet föreslår. Istället fastslår Adaktusson att konferensen kommer att äga rum oavsett samtidigt som han erkänner att frånvaron av det största kristna politiska partiet kommer att resa frågor.

(Hujådå kommer att följa upp frågan i kommande artiklar med kommentarer från bland annat Charlie Weimers från Adaktussons kontor)