Assyrian Confederation of Europe bevakade en viktig konferens om Nineveslättens framtid i Bryssel med många viktiga aktörer och sakkunniga samlade.

Konferensen som hölls under tisdag 6 juni sammanföll med tredje årsdagen av Mosuls fall och samlade en rad experter och sakkunniga från EU-kommissionen, FN:s mission till Irak, irakiska politiker och flera människorättsorganisationer. Värdar för konferensen var de två EU-parlamentarikerna Ana Gomes från Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats och Elmar Brok från Groupf of the European People’s Party.

Under rubriken ”Post-ISIS Ninewa: The European Response” diskuterade talarna den nuvarande situationen, utmaningarna framöver och hur EU kan öka sitt engagemang för att den etniska och religiösa mångfalden i Nineveh-provinsen ska repareras och stärkas.

Den assyriska paraply-organisationen Assyrian Confederation of Europe (ACE) representerades på plats av dess president Attiya Gamri som i sitt inlägg tog upp den kurdiska administrationens destruktiva roll gentemot minoriteterna; ”- Under mina besök till irakiska Assyrien har jag slagits av att assyrier och yazidier har viskat försiktigt i mitt öra om det förtryck de möter av KRG. De viskar eftersom de är rädda och inte kan tala högt och tydligt om vad de utsätts för. Jag är här för att vara deras högstämda röst i den här salen”, sade hon bland annat.

Hon fick medhåll av bland andra Yonadam Kanna, generalsekreterare för Assyriska Demokratiska Rörelsen (ADM) och ledamot i irakiska parlamentet som var en av talarna under konferensen.

EU bidrar i dagsläget med 25 procent av återuppbyggnadskostnaderna i de områden som befriats från ISIS enligt den europeiska kommissionen. För att undvika ytterligare kaos och i förlängningen fler flyktingströmmar vill EU göra mer för att drabbade områden i Irak ska stabiliseras.