Hela 25 motioner ska behandlas av riksombudsmötet den 26 mars

Söndag 26 mars har Assyriska riksförbundet sitt riksombudsmöte (årsmöte). Totalt 48 ombud är anmälda från 21 medlemsorganisationer av totalt 30. Med styrelsen inkluderad uppgår antalet röstberättigade till 57 personer.

Riksombudsmötet (ROM) har en rad frågor att ta ställning till varav den hetaste gäller vilka nio medlemmar som väljs till förbundsstyrelsen. Mindre ”heta” men nog så viktiga ställningstaganden väntas även gällande förbundsstyrelsens 22 propositioner och tre motioner från medlemsorganisationer.

Många av förbundsstyrelsens förslag gäller ändringar av paragrafer i förbundets stadgar. Förbundet föreslås exempelvis anta en formell värdegrundspolicy enligt ett av förbundsstyrelsens många propositioner.

Förslaget om verksamhetsplan för de två kommande åren är en annan nyhet. Utkastet som ombuden har att ta ställning till är utarbetat i en process där medlemmarna har erbjudits möjlighet att påverka dess innehåll genom enkäter och öppna work-shops samt remissrunda för medlemsorganisationernas styrelser.

Medlemmar som vill nominera sig till förbundsstyrelsen har till söndag 19 mars på sig, därefter upphör nomineringsrätten enligt stadgarna.

Assyriska riksförbundet hade sitt första riksombudsmöte 15-17 april 1977 i Stockholm. Då närvarade enligt protokollet 21 ombud från 11 föreningar och man valde enhälligt Gabriel Afram till förbundets allra första ordförande, antog förbundets namn, stadgar och förklarade förbundet bildat.

Läs hela protokollet från det allra första ROM från 1977 i den bifogade filen nedan.  

 

konstit_770417