Förbundsstyrelsen har beslutat att påbörja förberedelser för en seriös satsning på utbildnings och lägerverksamhet på riksnivå.

Under sitt sitt styrelsemöte den 3 september diskuterade förbundsstyrelsen hur en permanent lägerverksamhet på riksnivå kan se ut. Den tänkta verksamheten riktar sig till personer från 14 års ålder och upp till 25 år över hela landet. Enligt preliminära diskussioner kommer lägerverksamheten att vara standardiserad och skötas av en dedikerad permanent arbetsgrupp. Förhoppningen är att de första lägren kan börja anordnas under 2018.

Tanken på en systematisk lägerverksamhet är inte ny. Redan 2013 diskuterades frågan intensivt av dåvarande styrelse som tog fram riktlinjer efter konsultationer med personer inom föreningarna med kunskap om lägerverksamhet. En rad akuta händelser satte sedan käppar i hjulet för satsningen som uteblev.

Inspirationen kommer från 80-talets stora framgångsrika läger som Assyriska riksförbundet anordnade flera år i följd enligt ett rullande-schema system.

Lägerverksamheten som riksförbundet har planer för skiljer sig från de sommarläger som föreningarna anordnar årligen. Den kommer dels att vara rikstäckande, ha enbart en viss åldergrupp som målgrupp och vara utformad som en utbildning i flera steg.

Enligt tillgänglig statistik har Assyriska riksförbundet tvåtusen medlemmar i den tilltänkta åldersgruppen och det är först och främst dessa medlemmar som kommer att beröras av satsningen.