Den statliga myndigheten som fördelar statsbidrag till etniska riksorganisationer aviserar bättre koll på medlemsuppgifterna.

Den statliga myndigheten MUCF (Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor) höll en konferens i Stockholm under onsdagen med titeln: ”Fokus; Medlemsberäkning och granskning” för etniska riksorganisationer som ansöker om bidrag för sin verksamhet.

Assyriska riksförbundet var en av flera etniska riksorganisationer på plats för att uppdatera sig kring regelverket. Representanter från MUCF förtydligade kraven på medlemsredovisningen som riksförbunden måste tillhandahålla för att vara berättigade till bidrag.

Den senaste tiden har bidrag till de etniska riksorganisationerna diskuterats och ifrågasatts i media och MUCF vill därför öka kontrollerna för att i ännu högre grad säkerställa att bidrag endast går till organisationer som uppfyller kraven på medlemsredovisning och övriga regler.

”Ett riksförbund som får bidrag på felaktiga uppgifter om antalet betalande medlemmar blir återbetalningsskyldigt och troligtvis polisanmält”, förklarade representanterna från MUCF under konferensen.

Regeringen har även tillsatt en utredning av bidraget som ska vara klar till kommande år och som leds av statsvetaren Ulf Bjereld. Flera förändringar väntas som kommer att göra det svårare för etniska riksorganisationer som inte sköter sig att få bidrag.

På Assyriska riksförbundet har man sedan 2015 arbetat målmedvetet för att uppfylla nuvarande och kommande krav genom att endast erbjuda medlemskap till föreningar som uppfyller grundläggande krav, förtydliga stadgekraven på medlemsredovisningen från föreningarna till förbundet och övergå till ett avancerat medlemssystem som automatiserar hanteringen av medlemsavgifterna för att helt eliminera felrapporteringar.