Nya regler i förbundets stadgar har lett till striktare krav på medlemsredovisningen.

Assyriska riksförbundets medlemsföreningar ska årligen redovisa antalet medlemmar för föregående år till förbundet. Från och med i år är kraven på föreningarnas medlemsredovisning större än tidigare till följd av tre relaterade anledningar.

Den direkta anledningen är kopplad till ett viktigt tillägg till paragraf 16 i förbundets stadgar under senaste riksombudsmötet. Paragraf 16 reglerar fördelningen av ombudsplatser för varje medlemsorganisation till riksombudsmötet. Den aktuella paragrafen ställde inte tidigare krav på att antalet ombud ska beräknas på basis av antalet ”betalande medlemmar” utan endast ”medlemmar”. I och med justeringen ställer stadgarna krav på att antalet ombud en medlemsförening har rätt till ska beräknas på antalet betalande medlemmar föreningen hade föregående år.

Den andra anledningen är att säkerställa att förbundets medlemsuppgifter som måste årligen rapporteras till Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor i samband med statsbidragsansökan återspeglar verkligheten och inte bygger på felaktiga uppgifter. Myndighetens bidrag till ARS bygger nämligen på antalet föreningar och antalet betalande medlemmar i föreningarna. Enligt myndighetens föreskrifter ska även revisorn som granskar riksförbundets medlemsuppgifter kontrollera underlag såsom kontoutdrag, kvittenser eller liknande som visar att en medlem har betalat medlemsavgiften för det aktuella året.

En tredje anledning är att fyra av förbundets medlemsföreningar började att under 2016 använda det nya systemet för utskick och hantering av medlemsavgifter som förbundet tillhandahåller. Systemet innebär att förbundet automatiskt får in korrekt och verifierbar uppgift om antal medlemmar i respektive förening som betalade sin medlemsavgift. Det innebär i sin tur att resterande föreningar som inte använde samma system måste leva upp till samma krav när det gäller att styrka uppgift om antal betalande medlemmar. Annars skulle ojämlikhet och särbehandling uppstå mellan föreningarna då det skulle innebära att alla föreningar inte har samma krav på sig.