Hujådå går igenom turerna bakom en misstroendeförklaring mot förbundsstyrelsen. ”Bra med olika åsikter men fokus måste ligga på saklighet och sakfrågor” menar man.

Den 27 oktober inkom en misstroendeförklaring till förbundsstyrelsen från Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka där man krävde ett extra riksombudsmöte (ROM). I dokumentet hänvisade man till reglerna i förbundets stadgar som säger att tvåtredjedelar av förbundets medlemsföreningar har rätt att kalla till extra ROM och redovisade underskrifter för företrädare för femton medlemsföreningar.

När förbundsstyrelsen undersökte underlaget och besökte en del av medlemsföreningarna på misstroendelistan visade det sig att det saknas minst fem föreningar för att uppfylla kravet om tvåtredjedelar. Den 3 november skickade förbundsstyrelsen sitt skriftliga svar till Assyriska Kulturföreningen i Norsborg där man förklarar att kravet i stadgarna inte uppfyllts.

Tre dagar efter förbundsstyrelsens svar skickade Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka ett nytt mejl i vilket man framställde elva punkter med påståenden om felaktigt agerande av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen besvarade samtliga påståenden om dess arbete i ett långt dokument med utdrag ur protokoll och andra arbetsdokument och skickade svaret till medlemsföreningarna två dagar efter det inkomna mejlet.

Förbundsstyrelsen anordnade även två öppna informationsmöten, ett i Assyriska föreningen i Södertälje den 30 oktober och ett i Hammurabiföreningen i Göteborg den 13 november dit alla förtroendevalda i medlemsföreningarna bjöds in. Under dessa informationsmöten fick medlemmar möjlighet att ställa frågor till förbundsstyrelsen med anledning av misstroendeförklaringen.

Personerna som varit drivande i framställningen av misstroendeförklaringen valde att inte komma på dessa informationsmöten. Inför informationsmötet i Assyriska Kulturföreningen i Södertälje meddelade Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka följande via mejl till förbundet:

Hej ARS
Vid ett extra ordinariemöte för föreningens styrelse onsdagen den 26/11-2016 beslutades enhälligt att inte delta i det informationsmötet som ni bjöd oss på med anledning att det mötet har flera nackdelar som kan påverka vår assyriska rörelse.
Tack för förståendet
AKFB

För att tillmötesgå styrelsen för Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka skickade förbundsstyrelsen ett brev till föreningens förtroendevalda där man efterfrågade ett separat möte mellan förbundsstyrelsen och föreningens styrelse. Föreningen har ännu inte besvarat denna förfrågan.

Istället valde Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka att skicka ett nytt mejl den 23 november undertecknat ”Kommittén” där man kräver att ”ett extra ROM eller förflytta ordinarie ROM till senast 29:e januari 2017”. I mejlet hänvisas även till förbundsstyrelsen skriftliga svar på påståenden om dess arbete och man skriver att ”Vi vill klargöra att deras svar inte varit övertygande då de inte svarar på direkt fråga utan valt att kringgå frågeställningen och vissa svar är inte sanningsenliga”. De som skickat mejlet beskriver dock inte vilka frågor man menar inte har besvarats eller vilka svar man anser inte är sanningsenliga.

Från förbundsstyrelsen är man glad över engagemanget inom Assyriska riksförbundet och tycker att det behövs större fokus på saklighet och sakfrågor:

– Det är glädjande att vi har medlemmar som tycker till och bryr sig om verksamheten, det visar att det finns mycket glöd och engagemang inom den svensk-assyriska rörelsen. Samtidigt är det viktigt att fokus ligger på sakfrågorna. Där har vi tillsammans med våra medlemmar ett ansvar att utveckla den interna dialogen, säger Jenny Orahim som är vice ordförande i ARS: ”Från förbundsstyrelsens sida är det viktigt att vara så öppna som möjligt och därför har vi bjudit in till öppna informationsmöten, föreslagit separata möten och presenterat skriftliga svar på frågor som inkommit”, säger hon.

Som händelseförloppet visar har styrelsen för Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka varit drivande i den här frågan medan man officiellt har undertecknat dokument med signaturen ”kommittén”. En förklaring till det kan vara att en högt uppsatt person i föreningens styrelse har reagerat starkt på en text i Hujådå om kränkningar och vandalism utfört av honom.

Den 15 september skrev nämligen Hujådå om en förtroendevald med styrelseuppdrag i bland annat Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka (personen sitter även i styrelsen för Assyriska Ungdomsförbundet) som hade fällt djupt kränkande och kvinnoförnedrande kommentarer om flera andra medlemmar. Personen i fråga hade sedan tidigare i år stängts av från Assyriska FF:s matcher efter att han vandaliserade en buss tillhörande ett gästande fotbollslag som LT har rapporterat. Samma förtroendevald anklagas även för att ha smällt till en person från en assyrisk organisation med en flaggstång.

Den 20 september skickade styrelsen för Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka ett skarpt brev till förbundsstyrelsen med krav på att helt ta bort artikeln om dess förtroendevalda: ”Med detta sagt kräver AKFB:s styrelse enhälligt en återkallelse av den artikel som nämnts ovan samt en offentlig ursäkt till vice ordförande i AUF i ny artikel i Hujådå men också i ett brev undertecknat av pressansvarig, för den kränkning Hujådå åsamkat honom. Detta skall verkställas senast 20161009”.

Förbundsstyrelsen besvarade brevet från Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka och hänvisade till att publiceringen följt alla de svenska pressetiska reglerna och att det är medlemmarnas rätt i det svenska samhället att känna till hur förrtoendevalda beter sig och att öppenhet och transparens är viktiga ledord i förbundets värdegrund.

– Vi konstaterar att förbundsstyrelsen har ett fortsatt brett stöd bland medlemsföreningarna och att vi fortsätter stå upp för öppenhet och insyn och står för nolltolerans mot kränkningar eller andra kriminella handlingar, kommenterar Jenny Orahim, vice ordförande i Assyriska riksförbundet.

Styrelsen för Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka har även avböjt flera inbjudningar från Assyria TV om att komma till studion och framföra sina åsikter.

….

Nedanstående dokument berör frågan i artikeln.

 

Svar_på_anklagelser

Svar_begäran_extra_ROM