Många medlemmar i Assyriska riksförbundets föreningar får numera hem avier för medlemsavgiften direkt från riksförbundet. Förändringen är ett led i att centralisera hanteringen och minska både kostnader och administration för föreningarna.

De nya rutinerna innebär att hanteringen av den årliga medlemsavgifen automatiseras och centraliseras. Det innebär minskade kostnader och mindre administration för föreningarna som istället kan fokusera på att skapa verksamhet för medlemmarna.

Systemet är kopplat till medlemsystemet som Assyriska riksförbundet och föreningarna använder och det är även kopplat till bankernas OCR-system. Det innebär att varje betalning blir unik och kan spåras.

Föreningarna har egna inloggningar till medlemssystemet och kan löpande kontrollera antalet betalande medlemmar och även vilka medlemmar som har betalat. De kan också enkelt kontrollera att beloppet som betalas ut till dem av riksförbundet stämmer överens med inkomna betalningarna.

Centraliserad hantering av medlemsavgifterna är standard i de allra flesta svenska riksorganisationer sedan många år men Assyriska riksförbundet har kommit igång med systemet först nyligen.

Utöver minskade kostnader och administration för medlemsföreningarna underlättar systemet även på riksnivå. Den årliga inrapporteringen av medlemsdata från föreningarna till riksförbundet blir automatisk och korrekt.

Under år 2017 beräknas hälften av riksförbundets 22 medlemsföreningar börja använda systemet och senast till 2018 hoppas man att samtliga medlemsföreningar har gått över till systemet med centraliserad hantering av medlemsavgifterna.