För första gången på över ett decennium beviljas Hujådå stöd av Kulturrådet för utgivningen av pappersupplagan. Assyriska riksförbundet är det enda etniska riksförbundet som beviljats bidrag för sin kulturtidskrift.

Kulturrådet, en myndighet som lyder under kulturdepartementet, har beviljat Assyriska riksförbundets tidning Hujådå ekonomiskt stöd för utgivningen för år 2017. Hujådå utkommer på papper med fyra nummer per år sedan i fjol.

Assyriska riksförbundet är därmed ett av få etniska riksförbund i Sverige med en egen papperstidning och det enda som dessutom får stöd av Kulturrådet för utgivningen. Tidningens upplaga växer dessutom stadigt och är idag uppe i 3500 exemplar från fjolårets cirka 2500 exemplar.

Tidningen Hujådå började ges ut av Assyriska riksförbundet 1978, ett år efter att förbundet hade bildats. Den var en renodlad prenumerationstidning och innehöll material på svenska, assyriska, engelska, turkiska och arabiska. Tidningen kom ut med tolv nummer per år. Pappersupplagan lades ner för cirka tio år sedan och webbversionen fick ta över fram till år 2015 då pappersupplagan gjorde come back i ny tappning.

Under sin snart 40-åriga existens har tidningen haft en självklar plats bland den svensk-assyriska gruppen och hög trovärdighet hos etablerade medier. Hujådå har de senaste åren citerats i en rad medier, bland annat Länstidningen och Dagens Nyheter.

Decembernumret av Hujådå som kommer ut i dagarna fokuserar på etableringen av permanent samarbete mellan de assyriska riksförbunden i Europa inom ramen för Assyrian Confederation of Europe.