Under gårdagen fattade Arvsfondsdelegationen beslut om att bevilja Assyriska riksförbundet närmare 1,5 miljoner i stöd för år två av projektet Funka Utan Skam. Beslutet kommer efter redovisning av ett framgångsrikt första projektår.

Allmänna Arvsfonden som fördelar statligt projektstöd har godkänt år två av Assyriska riksförbundets projekt som heter Funka Utan Skam. Projektet syftar till att bryta tabun och förändra synen på funktionsnedsättning bland den svensk-assyriska gruppen.

Totalt 1 478 600 kronor är beviljat för år två av projektet som ska pågå fram till sista mars 2018. Den totala beviljade projektbudgeten är nu uppe i cirka tre miljoner kronor vilket gör projektet till det största och längsta i Assyriska riksförbundets 40-åriga historia. Det är även det första ARS-projektet som beviljas medel från Allmänna Arvsfonden.

Den som vill veta mer om projektet eller är intresserad av att delta på aktiviteter som anordnas kan läsa mer och anmäla sitt intresse här.