Tony Meshko leder den nyvalda förbundsstyrelsen.

Assyriska riksförbundet har fått en ny ledning efter riksombudsmötet som hölls söndag 26 mars på Elite Grand Hotell i Norrköping. Totalt 54 röstberättigade närvarade från 20 medlemsorganisationer.

Den nya förbundsstyrelsen består av Tony Meshko som ordförande, Jenny Orahim som vice ordförande och styrelseledamöterna Kara Hermez, Gabriel Keryakos, Pierre Gharzani, Nohadra Heido, Andreas Barjosef, Elivin Ruya samt Nabuchodnosar Poli. Som första suppleant valdes Karoline Envia Khamo, som andra suppleant Bahia Poli och som tredje suppleant Martin Khamo.

Riksombudsmötet behandlade flera propositioner och motioner. En av propositionerna som antogs innebär att samtliga medlemsföreningar måste använda förbundets medlemssystem för hantering av medlemsavgifter.

Riksombudsmötet antog även förslag till verksamhetsplan som innebär att tydliga riktlinjer för förbundsstyrelsens arbete för den nya mandatperioden är spikade.

Riksombudsmötet avslutades med avtackning av avgående styrelseledamöter och gratulationer till den nya styrelsen. Den nytillträdda förbundsordföranden tog till orda och tackade för förtroendet och lovade att arbeta för en fortsatt utveckling av förbundet.