Den 26 mars hålls Assyriska riksförbundets riksombudsmöte och fram till den 19 mars kan medlemmar nominera sig till att ingå i förbundsstyrelsen eller ta en plats som internrevisor.

Det är förbundets valberedning som är på jakt efter nio nya ordinarie styrelseledamöter som ska axla ansvaret i förbundet fram till våren 2019.

Förbundets stadgar gör gällande att nomineringstopp gäller från en vecka före riksombudsmötet (ROM), i detta fall den 19:e mars, så att den som känner sig sugen har fyra veckor på sig att anmäla sitt intresse.

I sitt brev till medlemmarna beskriver valberedningen vilka kriterier man ska uppfylla för att vara en intressant kandidat: ”För att vara relevant för uppdraget ser vi gärna att du har erfarenhet av styrelsearbete inom idéburen sektor. Du ska ha en grundförståelse för Assyriska riksförbundets arbete och ha en vilja att samarbeta med resten av styrelsen, anställda och medlemsorganisationer för att uppnå förbundets verksamhetsmål för mandatperioden.”

Förutom nio ordinarie styrelseledamöter ska valberedningen även vaska fram förslag på tre styrelsesuppleanter och två internrevisorer.

Läs hela valberedningens brev i bifogad fil med information om hur och till vem nomineringar skickas in.

Artikeln uppdaterad 2 mars med korrekt information om antalet ordinarie ledamöter. 

 

Info_valberedning