Det har nu passerat fyrtio år sedan Assyriska riksförbundet bildades och antog sina stadgar.

Den 15-17 april 1977 samlades 21 ombud från assyriska föreningar i Stockholm för att bilda Assyriska riksförbundet. Inför bildandet av förbundet hade representanterna från föreningarna delat upp sig i olika kommittéer; valkommittéen, ekonomikommittén, stadgekommittéen och verksamhetskommittéen.

Stadgekommittéens uppgift var att skriva förslag till stadgar för det nya förbundet. Kommittéen bestod av Gabriel Afram som kommittéordförande samt Gabriel Banjaro, Adver Varli, George Soysal, Aslan Noyan och Iskender Gültan. Det konstituerande årsmötet gick sedan igenom varje paragraf för sig och godkände eller beslutade ändringar i de skrivna paragraferna.

Under punkt sju i protokollet från detta allra första årsmöte står att ”Riksombudsmötet beslöt enhälligt om samgående i riksorganisation”. Innan dess hade Thomas Birath, representant från Statens Invandrarverk (idag Migrationsverket) hållit öppningsanförande.

Idag fyrtio år senare är Assyriska riksförbundet en av Sveriges äldsta och största etniska riksorganisationer med omfattande verksamhet på lokal och riksnivå.

Klicka på den bifogade filen för att läsa protokollet från det allra första riksombudsmötet i original.

 

ROM_protokoll_1977