Riksförbundet noterar rekord för medlemsavgifterna med nya rutiner.

Cirka fyratusen medlemmar inom Assyriska riksförbundet har betalat medlemsavgiften genom det nya systemet för hantering av medlemsavgifter. Det är ett nytt rekord sedan systemet började användas år 2015.

Trots de goda siffrorna har ännu 11 av 22 medlemsföreningar inte hunnit gå över till det nya systemet. Samtliga medlemsföreningar förväntas dock ha övergått till det vid kommande årsskifte då riksombudsmötet biföll förslaget att göra systemet obligatoriskt för samtliga medlemsföreningar från och med nu.

Den nya hanteringen innebär centraliserad och automatiserad hantering av medlemsavgifterna. Det minimerar medlemsföreningarnas administration och kostnader för hanteringen av medlemsavgifterna.

Flera medlemsföreningar har märkt av att fler medlemmar betalar medlemsavgiften genom det nya systemet. För Assyriska Kulturföreningen i Södertälje som började använda systemet i år har cirka 12% fler medlemmar betalat avgiften än tidigare år när den hanterades manuellt av föreningen. Flest betalande medlemmar genom det nya systemet har Assyriska Kulturföreningen i Västra Frölunda med över 900 betalande.