Söndagen den andra april är det bestämt att det nationella firandet av det assyriska nyåret ska äga rum. Rikskända profiler och hundratals medlemmar väntas till folkfesten som hålls i Södertälje.

Assyriska riksförbundet som är huvudarrangör av evenemanget har påbörjat arbetet för årets akitu ska bli minst lika lyckat som tidigare år.

Firandet äger rum söndagen den andra april i Assyriska Kulturföreningen i Södertälje och flera rikskända politiker och profiler har redan tackat ja till att hålla tal.

Programmet som brukar bestå av lek och skoj för de små och scenunderhållning med musik, tal och framträdanden för de äldre lockade närmare femtonhundra personer i fjol.

Speciellt för i år är att man samtidigt uppmärksammar att det har gått femtio år sedan den första assyriska gruppen kom till Sverige. Den 13 april 1967 anlände nämligen tvåhundra assyrier till Sverige genom FN:s försorg. Flera punkter i programmet kommer att beröra gruppens femtio år i Sverige och speciella gäster har bjudits in.

Assyriska riksförbundet började anordna nationellt firande av akitu år 2014 och eventet har växt sedan dess.

Det assyriska nyåret var i forntiden en religiös festlighet som markerade livets återkomst på våren. I modern tid har det kommit att bli en symbol för det assyriska folkets vilja och kamp för Assyrien.

Utanför Assyrien hittar man det största akitufirandet i Sydney, Australien. Där deltar uppemot tiotusen assyrier i en stor folkfest utomhus.