Tiden håller på att rinna ut för assyrierna i Irak; om inget händer snart kan det vara för sent. Det var Srood Maqdasys krassa budskap till svenska riksdagsledamöter.

Srood Maqdasy, assyrisk medlem av parlamentet i det kurdiska självstyrelseområdet, berättade under en hearing i riksdagen igår om assyriernas och andra minoriteters situation i dagens Irak. Budskapet var klart: tiden är inte på vår sida. Varje dag lämnar 4-6 assyriska familjer landet.

– Vi vill fortsätta att leva i vårt ursprungsområde, vi vill värna vår kultur och vårt språk. Men tålamodet håller på att ta slut då tiden går och inget händer med Nineveslätten, som är under Islamiska Statens kontroll. Vi är den största förloraren i Irak under det senaste decenniet. De av vårt folk som flyttat till Sverige, Australien och andra länder har det bra där. Men vi vill kunna leva i vårt hemland också.

Maqdasy berättade att hans parti gjort en undersökning bland de assyriska internflyktingarna. 85 % menade att framtiden är mörk. Vad bör då göras?

– Den första prioriteten är humanitär hjälp till internflyktingarna så att de klarar vardagen. Sen måste Nineveslätten befrias så fort som möjligt. Och när det har skett behövs en gigantisk upprustning av städerna och byarna där. Sinjar har varit befriat i över ett halvår, men invånarna har inte flyttat tillbaka än på grund av all förstörelse. Återuppbyggnaden är oerhört viktig och där behövs internationell hjälp.

På frågan vad Sverige kan göra svarade Maqdasy att landet kan sätta press på regeringarna i Bagdad och i Erbil så att de tar hänsyn till minoriteterna. Han efterlyste också direkt militärt stöd till de assyriska självförsvarsstyrkorna.

– Vi kan delta i kampen mot IS och vi klarar av att skydda Nineveslätten när den väl är befriad. Vi är fullt kapabla att styra oss själva och att försvara våra byar, bara vi för möjlighet till det.

Maqdasy är 40 år gammal och utbildad till läkare, ortoped. Han var tidigare medlem av Assyriska Demokratiska Rörelsen, Zowaa, men lämnade tillsammans med flera andra ledande personer partiet för tre år sedan. Orsaken till det var missnöje med Zowaas ledning, speciellt ordförande Yonadam Kanna. De som lämnade Zowaa grundade ett parti som heter Abnaa al-Nahrain (Mesopotamiens ättlingar), det enda partiet i Irak som leds av en kvinna.

– Om Zowaa förändras, det vill säga reformeras och demokratiseras, är vi beredda att när som helst återvända till Zowaa och arbeta där. Men då ska partiet verkligen driva den assyriska saken, inte bara en familjs intressen.

Maqdasy är medlem av den kaldeiska kyrkan, men djupt missnöjd med patriark Louis Sakos senaste uttalanden.

– Det var en stor besvikelse att han uttalade sig som han gjorde, mot egna assyriska styrkor. Det visar att han undervärderar oss. Vi är fullt förmögna att driva vår egen sak, vi behöver ingen förmyndare, ingen big daddy, som leder oss.