Botten är nådd och det kan därför endast bli bättre för assyrier i Assyrien.

Den serie av händelser som inleddes med USA:s invasion av Irak 2003 har lett till stora assyriska förluster under loppet av två decennier. Majoriteten av assyrier i Irak har tvingats lämna landet, likaså majoriteten av assyrierna i Syrien. Utvecklingen har varit katastrofal och fortsätter att vara mindre bra ur många avseenden. Botten är nådd på flera sätt och ur ett assyriskt perspektiv kan det inte bli mycket värre än vad det har varit eller är i det ockuperade Assyrien i Irak, Syrien eller Turkiet. Det går till och med att se att det faktiskt blir försiktigt bättre.

Skör stabilitet i Gozarto

Det råder en skör stablitiet i Gozarto, den del av det historiska Assyrien som ockuperas av Syrien. De senaste årens händelser ledde till att runt hälften av assyrierna tvingades lämna. Utvandringen har dock till stora delar avstannat de senaste två-tre åren och det är rimligt att anta att de som inte har lämnat fram till nu förmodligen inte kommer att lämna området framöver heller. Den militära och politiska situationen är dock skör och kan ändras snabbt.

Försiktig optimism på Nineveslätten

Situationen på Nineveslätten blir sakta allt bättre. Återvandringen av assyrier fortsätter och det finns till och med exempel på assyrier som självmant återvänder från väst för att bygga upp sina liv igen, som det här exemplet visar. Från att ha blivit helt tömt på assyrier när ISIS svepte fram sommaren 2014 sjuder det nu av liv på större delen av Nineveslätten. Ökande antal vigslar och dop vittnar om viljan att åter rota sig likaså företagandet som åter kommit igång. Till och med en stad som Batnaya som såg enorm förödelse är idag full av liv och på återhämtningsvägen som man kan se här. Att den lokala säkerheten på runt hälften av Nineveslätten är organiserad av assyrier själva genom NPU är historiskt. Det enda som står i vägen för att NPU kan förse även den norra delen av Nineveslätten med säkerhet är den kurdiska ockupationen i området, som fortsätter att vara ett av de stora hoten.

Fantastisk utveckling i Turabdin

Fler än en icke-assyrisk ”expert” har gång på gång dömt ut assyriernas närvaro i Turabdin under årens lopp. De har alla motbevisats för idag frodas assyrierna i området mot alla odds. Den positiva utvecklingen går allt fortare och antalet vigslar och barn som föds ökar stadigt för varje år enligt insatta personer som huyada.com har talat med. Likaså fortsätter diaspora-assyrier att återvandra för att bygga upp sina hus. Det finns också en ökad assyrisk ekonomisk aktivitet med assyrier som startar byggföretag, jordbruksföretag och andra sorters investeringar. En del byar som aldrig blev helt tömda på sin befolkning exploderar nu befolkningsmässigt medan andra byar som hade tömts helt såsom Zaz har flera diaspora-familjer som nu byggt upp sina hus på nytt för att kunna besöka och spendera tid i byn på ett stadigvarande sätt. Regionens assyriska identitet håller nu sakta på att träda fram allt starkare genom att områdets assyriska namn har börjat användas även av den turkiska ockupationen. På senare år har flera assyriska byar och markägare har vunnit viktiga segrar i domstolarna mot ockuperande kurder som hade tagit över assyrisk mark, vilket har stärkt assyriernas moral och vilja att stanna kvar på sin jord.