Enligt bekräftade källor från Turabdin har rättegången, mot S:t Gabrielklostret och dess kringgående mur, som skulle äga rum idag återigen skjutits upp. Nytt datum är 14 juli 2010.

Rättegången behandlar frågan om huruvida byggandet av muren runt klostret strider mot turkisk lag eller inte. Den turkiska statens mål är att kunna bötfälla klostret samt riva ner muren kring det.

Det är inte längre främmande för oss att Turkiet använder olika metoder för att skrämma och driva bort de kvarvarande assyrierna från sitt ursprungsland Turkiet. Turerna kring klosterfrågan verkar fortsätta ett tag till framöver

Simon Barmano