Besöken till turkiska Assyrien väntas komma igång igen efter två års oroligheter.

Utegångsförbud, bombdåd och rena krigsscener, det var verklighet i delar av turkiska Assyrien de två senaste åren när kriget mellan terroriststämplade PKK och den turkiska staten intensifierades.

Läget är dock betydligt lugnare nu och livet har börjat återgå till det normala. Turismen till området har åter börjat blomstra och varje dag anländer busslaster med inhemska turister som bland annat besöker de många assyriska klostren och kyrkorna i området.

Innan oroligheterna befann sig den assyriska turismen till Turabdin på toppnivåer när tusentals assyrier från främst Europa besökte sina hemtrakter. Den assyriska turismen till området innebar ett viktigt tillskott till den lokala assyriska ekonomin. Kloster med härbärgen, lokalt producerat assyriskt vin, bussturer och andra tjänster och produkter konsumerades.

Även om besöksfrekvensen inte är tillbaka på samma nivå som före oroligheterna är den definitivt på frammarsch och under sommaren väntas många assyrier åter till denna del av Assyrien med sina pittoreska byar, historiska kloster och vänliga invånare.