Ett oväntat utspel från turkiske vice premiärministern har gett hopp om att ägarskapet över assyriska kyrkoegendomar ska återgå till assyrisk ortodoxa kyrkan.

Hakan Cavusoglu, vice premiärminister överraskade den 21 november under en intervju på CNN TURK där han hävdade att de assyriska kyrkoegendomarna ska återföras till assyrierna. ”Vi, generaldirektoratet för stiftelser, kommer att återföra dessa begravningsplatser och andra egendomar som tillhör Sant Gabrielklostet åter till klostrets stiftelse”, hävdade han.

Uttalande kom plötsligt och oväntat. Dagarna innan hade representanter från det anrika klostrets stiftelse träffat turkiska politiker och tjänstemän i Ankara och då fått ett beskt besked. Enligt personer insatta i besöket till Ankara erbjöd turkarna assyrierna att egendomarna i fråga fortsatt får nyttjas fritt av assyrierna men att ägarskapet stannar kvar hos statens organ, ett erbjudande de assyriska representanterna bestämt tackade nej till.

I sin intervju från den 21 november hävdade vice premiärministern att tjänstemännen i Ankara som hade träffat den assyriska delegationen hade fel information om ärendet och att tjänstemännen hade fattat ett beslut utan grundlig genomsyn.

Två dagar efter Cavasoglus uttalande i TV besökte den statliga tv kanalen TRT Sankt Gabrielklostret och sände en liveintervju med klosterstiftelsens företrädade Kuryakos Ergun. Han välkomnade vice premiärministerns uttalande och såg fram emot att samtliga egendomar ska återföras till assyrisk ägo. Ergun passade även på att påminna den turkiska allmänheten om att inte alla de landområden i direkt anslutning till klostret Sankt Gabriel som kurdiska byar gjorde anspråk på 2008, har återförts till klostrets ägo. 18 av 30 markplättar har ännu inte återförts till klostret trots att Sankt Gabriel vann domen. ”Vi hoppas att även dessa 18 markplättar ska återföras till oss, sade han i direktsändningen.

Om den turkiska vice premiärministerns ord väger tungt är svårt att säga. Turkiska myndigheter är ökända för sin nyckfullhet och för att förtrycka minoritetsgrupper just genom att skapa juridiska problem och medvetet ”mangla” frågor i åratal genom rättsväsendet och den byråkratiska statsapparaten.