Det råder oklarhet om turkiska myndigheter kommer att återkalla beslut som lett till att assyriska kyrkofastigheter hamnat i statlig ägo.

Beslutet att ägarskapet av ett femtiotal assyriska kyrkoegendomar ska tillfalla statliga fastighetsverket och direktoratet för religiösa affärer, Diyanet, har skapat starka reaktioner.

Nyheten har återrapporterats i bland annat tyska och franska tidningar de senaste två veckorna och rönt viss politisk uppmärksamhet.

Samtidigt fortsätter de politiska turerna i Turkiet att skapa otydlighet kring implementeringen av beslutet. Enligt en del insatta personer kommer de turkiska myndigheterna att återkalla besluten eller skapa ett undantag för de assyriska kyrkoegendomarna. Guvernören i Mardin har i möte med ledningen för S:t Gabrielklostrets stiftelse försökt blidka assyrierna med att nyttjanderätten till egendomarna fortsatt kommer att tillhöra assyrierna. Detta är dock inget som godtas av assyrierna som kräver att även äganderätten ska tillhöra de lokala assyriska företrädarna.

Den assyriska rörelsen i Europa är engagerad i frågan genom paraply-organet Assyrian Confederation of Europe. I ett uttalande som organisationen har släppt fördömer man konfiskeringen och efterfrågar mekanismer för att undvika att minoritetsgrupper hamnar i kläm: ”Turkiet bör och måste sätta upp juridiska och politiska åtgärder som skyddar minoriteternas rättigheter och skapar ett skydd mot svepande reformer och beslut som riskerar att påverka dem negativt. Sådana skyddsmekanismer för ursprungsbefolkningar är en självklar del i ett modernt och demokratiskt samhälle”, skriver man och avslutar meddelandet med att man hyser hopp om att frågan inte kommer att behöva föras upp i europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Under onsdagen talade organisationens president, Attiya Gamri per telefon med ärkebiskopen för Turabdin och försäkrade honom om konfederationens stöd och aktiva engagemang i frågan samt om praktiska åtgärder som planeras.