Den armeniska kyrkan har vänt sig till den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna för att få tillbaka egendom som Turkiet övertog under folkmordet 1915.

Armenier, assyrier och greker har länge kämpat med frågan vad man ska begära av Turkiet. Räcker det med ett erkännande av folkmordet och en ursäkt? Eller ska man kräva någon form av kompensation? Alltfler menar att ett erkännande och en ursäkt inte räcker. Om ursäkten är allvarligt menad måste den följas av konkreta åtgärder för att kompensera de folkgrupper som drabbades. Många menar att ett första steg kunde vara att kräva tillbaka konfiskerad kyrklig egendom.

En av dem som gått från ord till handling i denna fråga är Hans Helighet Aram I, katholikos av den heliga stolen av Kilikien. Han är den ene av två kyrkliga ledare i den armenisk-apostoliska kyrkan som bär titeln katholikos. Den andre, med högre rang, finns i Etjmiadzin i Armenien. Den kilikiske katholikos residerar numera i Antelias i Libanon.

Aram I har tagit initiativet till att vända sig till den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna med ett krav på att Turkiet ska lämna tillbaka den kilikiske katholikos historiska högkvarter i Sis i provinsen Adana i Turkiet. Det konfiskerades av turkarna år 1915 och den dåvarande katholikos fördrevs därifrån.

Planerna på att vända sig till den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har funnits i flera år och förverkligades i början av december. Ett juridiskt team bestående av sakkunniga i dylika frågor har förberett ärendet. En av medlemmarna i teamet, folkrättsexperten professor Payam Akhavan, säger att hela processen kan ta 4-5 år.

– Men vi har väntat på rättvisa i 100 år, så vi kan vänta 4-5 år till. Det här ärendet kommer att lyfta fram de avgörande frågorna.

Det är första gången som den turkiska staten är föremål för juridiska åtgärder för vad som hände under folkmordet. Katholikos Aram I förklarar att det armeniska folket och den armeniska kyrkan kräver erkännande och rättvisa.

– Rättvisa är vad vi vill ha av världssamfundet. Det är vårt folks klara och tydliga uppfattning.

Inga assyriska institutioner har vänt sig till den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna för att återfå konfiskerad egendom i Turkiet.

 

Svante Lundgren 
Författare