Den assyriska byn Deyrkubes strid för sina marker har nått högsta domstolen i Turkiet.

Turkiets högsta domstol ska avgöra frågan om markområden runt byn Deyrkube tillhör de assyriska byborna eller kurdiska klaner från närområdet. De assyriska byborna har kämpat för rätten till sin mark i över tio år. När de vann i den lokala domstolen överklagade de kurdiska klanerna till motsvarande hovrätten som i sin tur gav assyrierna rätt i en del av jordlotterna och kurderna i andra. Nu ska frågan avgöras slutgiltigt i turkiska högsta domstolen.

Deyrkube delar öde med majoriteten av de assyriska byarna som till följd av folkmordet Seyfo och efterföljande förtryck rensades på assyrier nästan helt och hållet. In flyttade kurdiska ockupanter som har sedermera gjort anspråk på området.

Assyrisk familj i Deyrkube vars öde kommer att avgöras av turkiska högsta domstolen.

Byn är urgammal och den äldsta kyrkan är från femhundratalet. Det stabila läget i området har på senare år gjort att alltfler assyrier med rötter från Deyrkube har återvänt och återuppbyggt sina hus.

Namnet Deyrkube betyder Törnklostret. Byn är en av bebyggelserna som enligt muntlig tradition förstördes av Timur Lenk på 1300-talet.