Sol och semester är ingen anledning att inte hedra minnet av assyriska martyrerna. Det tog Said Nison fasta på under sin ledighet i Turkiet och anordnade en minnesstund på en norsk missionskyrka.

Said Nison och hans fru Elisabeth passade på att uppmärksamma martyrernas dag under sin semester i Alanya i Turkiet. 

– Vi kände att som assyrier är det vår skyldighet att hedra martyrerna vart än i världen vi befinner oss, berättar Said.

Paret kom överens med norska kyrkan i Alanya att få låna dess lokaler efter gudstjänsten för en minnesceremoni för assyriska martyrer som hedras den sjunde augusti varje år.

– Det intressanta är att vi hade kanske över tio olika nationaliteter som närvarade under ceremonin, alltifrån turkar till norrmän, amerikaner och assyrier, förklarar Said.

Sällskapet läste några assyriska dikter, höll tal och bjöd deltagarna på kaffe och baklava efteråt.