En ny kyrka har byggts och invigningen utav den tog plats den 12 maj i Turabdin regionen i Turkiska Assyrien, i byn Anhel. Kyrkan fick namnet Mor Eliyo och namngavs alltså efter profeten Elia.

Ceremonin och invigningen av kyrkan leddes av biskopen över Turabdin regionen Timotheos Aktas som varit biskop över Turabdin och Mor Gabriel sedan 1985.

Kyrkan finansierades privat av Barqasho släkten, bland annat den nyligen bortgångne fader Gabriel Barqashos farbröder. Släkten har lång tradition av att tjäna den syrisk-ortodoxa kyrkan, exempelvis var Gabriel Barqashos farfar präst i den assyriska byn Anhel. Den framlidnes kusin, som är präst i Schweiz, var också med i ceremonin vid altaret.

Man påbörjade bygget av kyrkan 2023 och den byggdes klart på knappt ett år. Även om vissa rubriceringar antyder att det är den första kyrkan som byggts på över hundra år så stämmer det inte. Exempelvis byggdes Mor Sharbel kyrkan i Midyad år 1956. Hur som helst så inger det ett visst hopp och framtidstro för assyrier bosatta i regionen men också världen över. Kanske kan vi snart se assyrisk bosättning och ökning av invånare blomstra i det som är våra kärnområden och hemland.

 

Mor Eliyo kyrkan i assyriska byn Anhel