Biskop Melki Urek från Adyaman i turk-ockuperade Assyrien har i ett brev gått till attack mot flera historiska figurer med hjältestatus.

En bok om den legendariska biskopen Yohanon Dolabani som getts ut av Artuklu universitetet i Mardin har retat upp biskopen Melki Urek. I brevet som den assyrisk-ortodoxa biskopen har skickat till Artuklu-universitet i Mardin går han till hård attack mot främst biskopen Yohanon Dolabani och anklagar honom för assyrisk separatism mot den turkiska staten. Dolabani beundras för sin gärning då han spelade en stor roll i att ingjuta mod i assyrierna under perioden efter folkmordet 1915 och organisera skolverksamhet för överlevande barn.

Första sidan av brevet som Melki Urek har skickat till Artuklu universitetet.

Det fyra sidor långa brevet innehåller en rad nedsättande omdömen mot olika assyriska personligheter, bland andra mot publicisten och nationalfiguren Naum Palak, vilket Assyria TV har uppmärksammat i ett långt program där man belyste biskopens brev.

Assyriern Melki Urek viftar med en turkisk flagga under en manifestation 2016.

Melki Urek har varit inblandad i en rad skandaler. Efter den misslyckade kuppen i Turkiet 2016 deltog han i stödmanifestationer för Erdogan och viftade med den turkiska flaggan, vilket fick många assyrier att höja på ögonbrynen.