Riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo (s) frågade, innan årsskiftet, vad utrikesminister Carl Bildt avser göra för att påverka Turkiets ledande politiker att vilja ta tag i frågan om och diskutera fyndet av en massgrav i sydöstra Turkiet. Här svarar Bildt på frågan.

Det finns ännu mycket få uppgifter om den massgrav Yilmaz Kerimo nämner. Vad gäller kvarlevorna i graven har svenska medier tidigare rapporterat att det kan röra sig om offer för fördrivningen av kristna minoriteter ur det osmanska imperiet 1915. Det rör sig hittills om obekräftade uppgifter. Det är viktigt att de turkiska myndigheterna hanterar saken på ett sätt som med tanke på den betydelse som fästs vid frågan om de kristna minoriteternas öde i samband med upplösningen av det osmanska riket möjliggör för forskare och rättsmedicinska experter att grundligt undersöka graven.  

Utan att föregripa resultatet av en sådan undersökning, har jag till företrädare för den turkiska regeringen understrukit vikten av att det internationella forskarsamfundet ges bästa möjliga förutsättningar för oberoende studier och diskussion om etniska och religiösa minoriteter vid upplösningen av det osmanska imperiet.

Jag välkomnar att de turkiska myndigheterna förklarat att de osmanska arkiven är helt öppna. Det är bra om det internationella forskarsamfundet nu prövar källmaterialets faktiska tillgänglighet.  Oberoende historisk forskning och fri debatt är avgörande för att kasta ljus över de övergrepp som drabbade flera etniska och religiösa grupper i Anatolien vid tiden för det osmanska rikets upplösning.

Perspektivet om ett framtida EU-medlemskap har starkt bidragit till den reformprocess Turkiet genomfört under senare år. Trots motstånd från vissa håll har reformerna också inneburit att utrymmet för debatt i det turkiska samhället väsentligen förbättrats. Det gäller också frågan om landets historia. Från regeringens sida har vi även av detta skäl anledning att fortsätta stödja Turkiets EU-process.

[Kerimos fråga i sin helhet]