Kommunen Diyarbakir i sydöstra delen av landet planerar kurser i flera olika minoritetsspråk, däribland assyriska.

Språkkurserna som planeras att starta kommande månad går under ett projekt med titeln ”The languages of civilisation” som kommunens kultur- och socialnämnd har lanserat. Undervisning kommer att erbjudas i assyriska, zaza, ottomansk turkiska, farsi, arabiska och kurdiska.

Enligt en företrädare från kommunen som citeras av den statskontrollerade Anadolu Agency, är syftet med projektet att ”stärka kulturella band genom språk som vi ser som en rikedom”.

Analys
Initiativet bör ses och förstås i en politisk kontext, såsom mycket annat i regionen. Diyarbakir domineras av kurder och det kurdiska HDP partiet. Partiets strategi sedan flera år är att framställa sig självt och kurderna i allmänhet som den goda parten och den turkiska staten som boven. HDP:s företrädare har därför kommit med en rad löften av symbolisk karaktär som rör assyrierna, bland annat att göra Naum Palaks hus till ett museum. Samtidigt fortsätter både HDP och den kurdiska rörelsen i Turkiet i allmänhet med en lågmäld kurdifiering av assyriska områden.

Att den statskontrollerade nyhetsbyrån rapporterar positivt om initiativet hänger troligtvis ihop med den godhetssignalering som Ankara lanserade abrupt i och med kursändringen i USA efter valet. Om så är fallet är det ett sällsynt exempel på hur de två antagonisterna, Turkiet och den kurdiska rörelsen, båda försöker vinna poäng på en symbolisk handling där assyrierna, eller ”den kristna minoriteten” lyfts fram särskilt.