Den 1 april firar assyrier runtom i världen det assyriska nyåret Akitu, som också kallas Ha b Nison eller Kha b Nissan. I samband med vårens ankomst tar vi alltså klivet in i år 6774. Firandet av det assyriska nyåret är en anrik tradition som har sitt urspring i en assyrisk mytologi.

Ett av de tidigaste dokumenterade nyårsfirandena härstammar från det gamla assyriska riket där man firade det som är känt som Akitu. Firandet var en hyllning till gudarna och markerade vanligtvis vårens ankomst och början av det nya året enligt den tidens kalender. Med vårens ankomst vaknar naturen till liv och blommor, träd och all annan grönska återfår sin fruktbarhet. Därför ansågs det förr i tiden vanligt att det nya året började med denna livsförnyelse. Man firade alltså naturens uppvaknade.

Firandet har också sina rötter i en gammal mytologisk berättelse om en gudinnas kärlek. Inanna, fruktbarhetens, krigets, livets och dödens gudinna. I berättelsen blir hon förälskad i en jordbrukare vars namn är Tamuz. Ishtar går till Tamuz mor Mingal för att få hennes välsignelse och tillstånd att gifta sig med Tamuz. Tamuz blir fruktbarhetens Gud och resultatet av deras giftermål blir en grönare jord av växtlighet, människor och djur blir mer fruktbara och förökar sig.

I Sverige och övriga diasporan är det en allmän tradition att fira nyåret i assyriska föreningar med kulturella inslag så som musik, dans och även fester.
Även i år kommer firandet att ta plats på många assyriska föreningar runt om i landet.

Vi önskar alla läsare ett Gott Nytt Assyriskt år 6774!
Akitu Brikho!