Assyriska föreningar i Sverige och andra länder uppmärksammar årligen det assyriska nyåret som firas den 1 april och innebär en hyllning till vårens ankomst. I Jönköping uppmärksammade de lokala assyriska föreningarna dagen både inom- och utomhus.

För första gången firade man i Jönköping Ha B`Nison, som också kallas Akitu, utomhus. Steget in i det assyriska år 6761 högtidlighölls genom en demonstration anordnad av assyriska Babylon föreningen. 
    
Firandet fortsatte sedan i offentlig miljö med en festival i stadsbiblioteket i Jönköping i regi av Assyriska Turabdinföreningen i samarbete med ABF och Kultur Jönköping Kommun. 

Programmet bestod av tal, musik, sång och diktläsning. Utöver det hade man också en sketch som handlade om en assyrisk familjs situation i diasporan och i arrangemanget deltog cirka 250 personer i publiken.  

I samband med festivalen delades en informationsbroschyr om det assyriska nyåret ut. Texten är på svenska och assyriska och broschyren finns tillgänglig här på Hujada.com (se nedan).

______________________________________________________________

Arrangerar din lokalförening något ni vill berätta om i Hujada.com? Kontakta då redaktionen@hujada.com
______________________________________________________________