Söndagen den 11 september hölls en föreläsning om Seyfo i Assyriska Kulturhuset i Södertälje av den turkiske författaren Kemal Yalcin. Han är en av få framstående turkar som bryter mot tabut kring folkmordet.

Kemal Yalcin föddes i Turkiet men hans vänsteraktivism gjorde att han i början av 1980-talet flydde undan den turkiska militärjuntan till Tyskland, där han bor än idag. Han har skrivit många böcker om folkmordet under det Ottomanska rikets styre men till en början handlade hans böcker enbart om folkmordet på armenier och pontiska greker. Efter att ha fått förfrågan om varför han inte skrivit om folkmordet på assyrierna så gav han ett löfte att i framtiden även publicera böcker om folkmordet på assyrierna. Han höll sitt löfte och igår föreläste han om sina böcker och deras innehåll kring den assyriska tragedin under folkmordsåren.

Författaren var välbekant med den assyriska historian och han berättade om allt ifrån dess rikes uppkomst och allt vad det assyriska folket varit med om, gott som ont, fram till idag. Kring folkmordet lyftes det upp intresseväckande detaljer och värt att nämna är hur väl författaren betonade vikten av kvinnornas roll under Seyfo. Utan kvinnorna hade barn och sjuka dött, männen hade svultit ihjäl och försvaret av vissa byar hade inte varit möjligt.

Kemal Yalcin berättade att det i början av 1900-talet fanns drygt arton och en halv miljon människor i det Ottomanska riket. Av dessa var cirka en fjärdedel kristna, det vill säga fyra miljoner människor. Enligt honom så skulle det finnas 15 till 20 miljoner kristna i dagens Turkiet ifall folkmordet inte ägt rum. Antalet kristna idag är under hundra tusen och assyrierna uppgår till en siffra på mindre än femtontusen i hela Turkiet.

Efter föreläsningen fick publiken chansen att ställa frågor till den turkiske författaren, en fråga var kring boken och ifall det är tänkt att den ska översättas till andra språk än turkiska, däribland engelska. Enligt författaren finns planer på en tysk översättning men när det kommer till den engelska översättningen är det en ekonomisk fråga.

– ”Den här boken handlar om er och den är till för er, det är om folkmordet på det assyriska folket. Ändå säljs inte dessa böcker i den mån som de borde, här finns idag massor av exemplar av böckerna. Om inte dessa säljs hur ska vi då kunna tala om en engelsk översättning? Jag är beredd att låta dessa översättas imorgon, men det är ert ansvar och det är hos er som ansvaret ligger.”

Kemal har fullständigt rätt i det han säger, uppgiften ligger hos det assyriska folket för att få till en förändring. Författaren har genom flera års slit gett oss den grund som behövs för att upplysa omvärlden om det vårt folk fått genomlida under första världskriget. Nu gäller det för oss att bygga vidare på denna grund och fortsätta i samma fotspår. Det är endast genom flitigt arbete, opinionsbildning och spridande av kunskap som ett globalt erkännande av det assyriska folkmordet kan bli verklighet.

Kemal Yalcin gav ett intryck av en glödande passion för den assyriska frågan, genom att enbart studera hans tal- och kroppsspråk så kunde man se att det var en sann människorättskämpe och aktivist. Följande ord, uttalade av författaren kommer säkerligen att följa med var och en av deltagarnas hjärtan hem:
– ”Mina kära assyriska bröder, jag respekterar er alla och ber som turk om ursäkt för folkmordet. Er smärta och lidande är min smärta och lidande”

Vi tackar Kemal Yalcin som lagt ned 12 år av sitt liv för att skriva dessa böcker om folkmordet. Vår kära broder, det är vi som respekterar dig och vi böjer våra huvuden av respekt för det du gjort för vårt folk.

Kemal Yalcin´s böcker om Seyfo finns att köpa på: http://www.tigrispress.com/bocker/bocker-pa-assyriska/suryaniler-ve-seyfo.html

Arrangörer: Assyriska Kvinnoförbundet, Assyriska Ungdomsförbundet, Assyriska Distriktet i Göteborg, S:t Jakob av Nsibin Kyrkan i Södertälje, Assyriska Föreningen i Södertälje, Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka, Assyrien Kulturcenter i Botkyrka, S:t Gabriel Kyrkan i Göteborg.

 

Nemrod Barkarmo
Styrelsemedlem i Assyriska Ungdomsförbundet