Kenneth G Forslund från Socialdemokraterna svarar på Hujådås artikel om de svenska partiernas ställningstagande gällande den illegala kurdiska omröstningen i Irak.

Självklart ställer sig socialdemokraterna inte bakom någon kurdisk ockupation av Nineveslätten. Rubriken är missvisande och orättvis.

Vi stödjer kurdernas rätt till självbestämmande, men en folkomröstning i frågan måste genomföras under ordnade former, och i samverkan med den irakiska centralregeringen. KRG och den irakiska nationella regeringen måste vara överens om hur en folkomröstning skulle gå till och om vilka områden som skulle ingå i omröstningen. Ännu viktigare är kanske att komma överens om vilka som ska få rösta.

Självklart kommer vi socialdemokrater att protestera högljutt om andra gruppers rättigheter åsidosätts vid en legal folkomröstning om självständighet i området. Omröstningen som hölls den 25 september förkastas av den irakiska centralregeringen. Även USA och EU-länder som Tyskland, Storbritannien och Frankrike motsätter sig folkomröstningen.

Vi socialdemokrater stöttar en folkomröstning om kurdisk självständighet, men den måste vara erkänd av den irakiska regeringen.

Kenneth G Forslund
riksdagsledamot (S) och ordförande i utrikesutskottet