Både biståndsorganisationen Assyrier Utan Gränser och Assyriska Ungdomsförbundet finns på plats i Almedalen i år.

Assyriska Ungdomsförbundet kommer att närvara i Almedalen även i år. Mellan den 6-7 juli kommer representanter för AUF att vara på plats för att mingla och nätverka. För Assyrier Utan Gränser blir det debut i Almedalen. Hujådå har ställt några frågor till Gabriel Baryawno från biståndsorganisationens styrelse.

Varför Almedalen?
Almedalsveckan är i grunden en politikervecka och därmed kanske inte den mest naturliga platsen för en välgörenhetsorganisation men vi tror att det är ett forum som ändå kan passa oss. En av Assyrier Utan Gränsers grundprinciper är att skapa opinion om assyrierna och deras levnadsförhållanden i Mellanöstern. För detta ändamål är Almedalsveckan ett ypperligt tillfälle för oss att göra just detta då Almedalen under denna vecka kommer agera samlingsplats för Sveriges viktigaste makthavare, intresseorganisationer och företag. Förutom att uppmärksamma en viktig publik om assyriernas situation får vi även möjligheten att informera om vår organisation, varför vi finns och varför det är viktigt att hjälpa just assyrierna i sina ursprungsländer.

Vad hoppas ni kunna göra där?
Vår ambition är att alltid, i den mån det går, uppmärksamma allmänheten om assyriernas situation och hur viktigt det är att hjälpa denna utsatta befolkning. Detta är något vi kommer betona i både vårt föredrag men även i vårt nätverkande. Just nätverkande är viktigt för oss under Almedalsveckan, vi ser detta som ett bra tillfälle för oss att träffa andra välgörenhetsorganisationer men även enskilda personer eller företag som vi kanske i någon form skulle kunna inleda ett samarbete med. I ett forum som Almedalen är det viktigt för oss att knyta kontakter och visa att vi finns.

Hur ser er närvaro ut?
Förra året hade Botkyrka kommun en väldigt lyckad samordning för Botkyrkas föreningar och företag som gick under namnet Botkyrka Pop-Up. Med tanke på att detta är vårt första år i Almedalen samt att Botkyrkas satsning lockade så många besökare sist kändes det naturligt för oss att ingå i deras event. Eventet äger rum i Björkanderska Magasinet (Korsgatan 24) och där kommer vi på fredag 7 juli mellan kl. 11:15 och 11:45 hålla ett föredrag. Alla som befinner sig på plats och är intresserade utav Assyrier Utan Gränsers verksamhet är välkomna. Botkyrkas event är inte utformat för att ha informationstält eller utställningsbord, vi kommer istället att satsa på nämnda föredrag samt nätverkande. Assyrier Utan Gränser kommer att representeras utav Donna-Petra Shaheen (ordförande) och Nohadra Heido (volontär).