Den 11 november 2018 hölls extra inkallat årsmöte för Assyriska Ungdomsförbundet i Mesopotamien kulturcenter i Linköping. På plats valdes en ny styrelse på en mandatperiod om två år.

Det ordinarie årsmötet i februari hade svalt intresse och på förhand kunde inte någon ny styrelse nomineras och på plats kunde därmed inte heller någon utses. Årsmötet beslutade istället att utse en kommitté till vars ansvarsuppgifter inkluderade att anordna och kalla till ett nytt årsmöte för att välja en ny styrelse.

Det gick ett tag men slutligen skickades kallelsen ut när det ramlat in en del kandidaters nomineringar till styrelsen. Den 11:e november samlades flertalet ungdomar, anslutna till föreningar runtom i landet, för att hålla AUF´s extra inkallade årsmöte.

Årsmötet bar den frukt som dess ursprungliga syfte eftersökte,
d v s att bilda en ny styrelse. Den nya förbundsstyrelsen som valdes av lokalföreningarnas ombud är följande:

Förbundsordförande: Sharoken Hanna
Vice ordförande: Paul Sabo
Kassör: Maria Zacho
Sekreterare: Julia Kilic
Styrelseledamot: Kristin Shamiram Shamoun
Suppleant: Rabi Yousef
Suppleant: Ramen Gabriel

En styrelse med god spridning såväl geografiskt som åldersmässigt. En styrelse som dessutom har erfarenhet inom den assyriska rörelsen och därtill den politiska arenan.

Hujådå önskar den nyvalda styrelsen ett stort lycka till i framtida arbete och kommer framöver att publicera en artikel där vi intervjuar förbundsstyrelsens ordförande om kommande verksamhetsår att vänta.