Förra veckan presenterade stiftelsen IFS en rapport om villkoren för entreprenörer med invandrarbakgrund. Rapporten visar en dyster bild, där personer med invandrarbakgrund möter större svårigheter när de ansöker om lån. ”Det är dags för politikerna att vakna”, säger Maroun Aoun, vd för IFS.

Rapporten visar att personer med invandrarbakgrund bemöts på ett annorlunda sätt i sina kontakter med banker och andra finansiella institutioner. Ett tydligt exempel är att samtliga som deltagit i undersökningen nekats lån på bank eller annat låneinstitut samtidigt som överlevnadsgraden för deras företag, några år efter starten, låg på samma nivå som andra företag – cirka 55 procent.

Slutsatsen blir att dessa företag får sämre förutsättningar i startfasen men når ändå lika stora framgångar, detta trots att flera i den undersökta gruppen dras med ofördelaktiga konsumtionslån och lån från släktingar och vänner för att på så sätt klara företagsstarten.

– Det är dags för politikerna att vakna. Det startas olika integrationsprojekt i parti och minut med någon sorts ”tycka-synd-om-stämpel”, medan stödfunktioner till företagare är kraftigt eftersatt, säger Maroun Aoun, vd för IFS.

Mot denna bakgrund anser IFS att regeringen bör utreda hur intresset för exempelvis mikrolån och finansiell rådgivning kan öka hos de vinstdrivande bankerna för att ta tillvara den potential som finns av såväl fler företag som fler arbetstillfällen.

– Vi kräver ingen särbehandling för invandrarföretagare. Men eftersom bankväsendet inte förmår att utjämna skillnaderna mellan grupper måste regeringen agera, avslutar Aoun.