Sanharib Staifou från Göteborg startade tillsammans med sin vän Robin Chamoun den oberoende organisationen Hailo Suryoyo i syfte att attrahera alla benämningar bland vårt folk under en och samma organisation.

Sanharib förklarar att målet med den nya organisationen som startades under år 2010 är att ena alla grupper som finns bland assyrier(syrianer, kaldéer). Det är fritt fram att bli medlem så länge som man tillhör folkgruppen – oavsett benämning. Organisationen är självständig och tillhör ingen kyrka eller förening, men man uppmuntrar medlemmarna att vara aktiva i sina respektive föreningar och organisationer som man kan tänkas tillhöra vid sidan om Hailo Suryoyo.

Sanharib påpekar att detta inte är en vanlig förening utan en organisation som ska fungera som en länk mellan alla de olika föreningarna som finns i Göteborgsområdet och Sverige. Man kommer försöka ena alla föreningar och kyrkor för att arbeta inom samma ramar och för samma mål. 

– Hailo betyder styrka på svenska och styrka krävs för att ena vårt folk. Vi uppmanar så många som möjligt att gå med i organisationen oavsett om man är assyrier, syrian eller kaldé – vi måste växa i antal så att vi kan engagera oss och etablera fler avdelningar utomlands i framtiden, säger Sanharib.

Olika aktivieter görs för att föra folket närmare varandra och man anser att korset är det som ska ena folkgruppen. Sina aktiviteter och möten bedriver man bland annat i Turabdin förening i Västra Frölunda som man får låna eftersom ingen egen lokal finns. Nyligen höll man i en fest som lockade till sig många ungdomar.

Att bli medlem är avgiftsfritt och antalet medlemmar är för tillfället 125 personer. Man har även fått bidrag från olika företagare inom folkgruppen samt via olika arrangemang fått in lite pengar. Gruppen finns också att följa på facebook för den nyfikne. 

– Vi tillhör samma kropp fast med många kroppsdelar och korset ska skapa kärlek mellan oss, avslutar Sanharib.