Sveriges regering har meddelat att en större del av den humanitära hjälpen till konfliktdrabbade nu kommer att delas ut med hjälp av lokala aktörer – beslutet är i enlighet med uppmaningar från Assyriska riksförbundet.

Sveirge är en av världens största givare av humanitärt stöd. Nästan allt svenskt humanitärt stöd har delats ut med hjälp av FN-organ, statsorgan eller andra internationella aktörer. I förra veckan meddelade regeringen att man ändrar på detta för att i större utsträckning börja använda lokala aktörer för att få fram hjälp:

– En av de största utmaningarna är att det har blivit så svårt att nå fram till människor i nöd. Hjälparbetare attackeras och ses som en del av konflikten och civilbefolkningen blir måltavlor. Med den nya strategin kommer vi jobba mer med lokala aktörer för att nå ut till drabbade och samtidigt stärka lokalsamhällen, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat, i ett pressmeddelande på regeringens hemsida.

En av de organisationer som uppmärksammat problemet med hjälp som inte kommer fram är Assyriska riksförbundet. Under 2015 drev riksförbundet frågan som en del av organisationens intressepolitiska frågor. Bland annat debatterade förbundets ordförande med utrikesministern och Isabella Lövin i både SvD och tidningen Omvärlden just kring denna frågeställning.

Riksförbundets inställning har varit att stöd måste gå via lokala aktörer för att dels försöka undvika den omfattande korruption och exkludering som finns i många länder och dels för att på ett mer direkt sätt stärka det lokala civilsamhället.

Den nya strategin kan innebära att lokala assyriska och yazidiska organisationer i Irak kan samarbeta direkt med SIDA för att få fram stöd till drabbade.