Enligt tillförlitliga källor till Assyria TV kan det så kallade nationella Seyfo-monument som Södertälje kommun tänker resa, komma att utformas av en kurdisk konstnär. Han är en av tre konstnärer som har inkommit med sina förslag. Imorgon, fredag den 6 maj, kommer kommunen ta emot konstnärernas förslag för att sedan göra en bedömning om vilken som är lämpligast att få uppdraget med Seyfo-monument.

Som bekant har kurder i stor skala medverkat i mördandet av sina oskyldiga assyriska grannar under folkmordet Seyfo. Även om själva beslutet hade tagits av den osmanska turkiska regeringen, var kurdernas medverkan av avgörande betydelse för folkmordets fullbordan.

Detta har varit känt bland assyrierna alltsedan folkmordets dagar, men har på senare år också bekräftats av ansedda folkmordsforskare som professor Taner Akçam vid Clark University i USA.

Kurdiska politiska rörelser har i årtionden försökt trivialisera kurdernas delaktighet genom att t ex hävda att vissa kurdiska klaner hade låtit sig användas av de turkiska myndigheterna. Men vår historiska erfarenhet och modern forskning säger oss annat. Det är sant att kurdiska klaner har utfört folkmordet rent fysiskt – på samma sätt som några kurdiska klanledare i Turabdin försökte rädda de kristna assyrierna. Men vi ska inte glömma att det kurdiska samhället var och är fortfarande byggt på klantillhörighet. Argumentet att minimera det kurdiska deltagandet till ”vissa klaner” håller således inte.

Av denna anledning väcker det anstöt bland ättlingarna till de assyriska offren när de får veta att en ättling till förövarna har getts uppdraget att resa ett monument över Seyfo. Assyrierna ställer sig frågan; hur kan en sådan konstnär uttrycka det assyriska traumat med den känsla som ett sådant arbete kräver?

Assyria TV var idag vid 15-tiden i kontakt med Kultur-och fritidsnämnden som ansvarar för monument-frågan. Kultur-och fritidsnämnden bekräftar att en av konstnärerna är av kurdisk härkomst. Huruvida det finns assyriska konstnärer med bland dessa tre, har vi inte kunnat få fram av kommunen, men enligt Assyria TVs källor har ingen assyrisk konstnär kontaktats.