Utrikesminister Carl Bildt har i media gett två olika bilder på var han står när det gäller erkännandet av folkmordet. Detta har upprört Yilmaz Kerimo (s) som undrar om Bildt ska arbeta för att få upp frågan i riksagen för en ny omröstning.

Utrikesminister Carl Bildt har tidigare offentligt uttryckt samma inställning som den riksdagen beslutade, att den historiska händelsen 1915 faller inom definitionen folkmord. Att utrikesministern sedan i turkiska medier använder den turkiska statens argumentation är upprörande.

– Den bild utrikesministern därmed förmedlar är att han förnekar folkmordet, säger Yilmaz Kerimo (s).

Yilmaz Kerimo tycker inte det är acceptabelt när Sveriges utrikesminister i turkiska media underkänner Sveriges riksdags beslut. Bildt ska enligt turkisk media till och med sagt sig vilja föra frågan till ny diskussion i riksdagen.

– Det är underförstått då att riksdagen skulle kunna komma till ett annat beslut som ligger bättre i linje med vad den turkiska staten tycker i folkmordsfrågan, säger Kerimo, som ställt frågan direkt till utrikesministern.

Car Bildt säger sig inte känna till de mediauppgifter Yilmaz Kerimo hänvisar till.

– Men att ett beslut i riksdagen kan bli föremål för ny behandling är knappast ett uppseendeväckande faktum. Det är dock en fråga som enbart riksdagen kan ta ställning till, säger Bildt.

Men vad är då regeringens inställning gällande folkmordet 1915?

– Regeringens position i sakfrågan har klargjorts vid upprepade tillfällen. Den är och förblir att historiska händelser inte ska avdömas på politisk nivå, säger Bildt.