Tycker du om att läsa böcker, eller känner du att du vill komma igång med bokläsningen? Har du någon gång, efter att ha avslutat din läsning, känt ett behov av att diskutera med någon eller några andra kring en bok eller något särskilt stycke som etsat sig fast i minnet?

Vill du ha möjlighet att:

  • utbyta erfarenheter och intryck?
  • veta vad någon annan känner efter att de läst samma bok och berättelse?
  • veta vad i boken som väckt en speciell känsla, inte bara hos dig, utan även hos andra läsare?

Nu har du chansen att få göra allt detta och mycket mer, när den allra första assyriska bokklubben snart öppnar dörrarna! Den assyriska bokklubben har som syfte att samla personer som är intresserade av att läsa böcker, och som är öppna för att dela med sig av sina egna reflektioner – och samtidigt få ta del av andras reflektioner och tankar.

Dessutom innebär den assyriska bokklubben en ypperlig möjlighet att sprida kunskap om assyrier och bland assyrier. Nu finns en anledning till att läsa böcker som man kanske inte tidigare läst eller haft i åtanke att läsa. Böckerna kommer att variera i ämnen så som Seyfo, romaner, faktaböcker, modern historia osv., men temat kommer att kvarstå och alltid behandla Assyrien, assyrier och annat som kan tänkas beröra folkgruppen och dess historia, kultur, tradition med mera. Bokklubben syftar till att fånga upp och diskutera böcker av, om och/eller för assyrier.

Genom denna bokklubb har vi möjlighet att erhålla kunskap och sprida bildning, men också att få en spridning på litteratur som rör assyrier så att det når fler läsare och även på så vis hjälpa de författare som lagt ned tid och ansträngning för att skriva om assyrierna. Förhoppningen är även att efter varje tillfälle – eller i vart fall varje termin – skriva någon form av recension av det som diskuterats inom bokklubben och publicera det på Hujådå så att en bredare publik kan få inspiration att läsa samma böcker och dyka upp på något eller några tillfällen.

Ambitionen är att bokklubben kommer att träffas en gång varannan månad, och träffarna kommer att äga rum på söndagar i Assyriska föreningen i Stockholm i Solna (mer info kommer inom kort). Alla är givetvis välkomna!

Vill du vara med i den första assyriska bokklubben och vill du vara med och lysa upp det tomrum som tidigare ägt rum i vårt folks bokkultur och litteraturspridning? Se då till att anmäla intresse hos någon av nedan nämnda kontaktpersoner så att vi tillsammans kan diskutera och kanske skriva nya sidor av historia.

 

För mer info, mejla till Nemrod och/eller Ninos:

Nemrod – nemrodbarkarmo@gmail.com

Ninos – ninos.badur@gmail.com