En gedigen bok som återger historien på ett intressant sätt, skriver Nemrod Barkarmo i sin recension av den nyutgivna boken om assyriernas femtio år i Sverige.

Många var frågorna om den assyriska folkgruppen som kommit att bosätta sig i Sverige. Bland annat gick rykten om att de tagit sig hit för att ta över landet. ”Assyrierna skulle ta över staden och de tog för mycket plats i Södertälje”. Dessa var några av de rykten och tidningsrubriker som florerade i Södertälje och Sverige, något som ledde till de ökända raggarbråken i slutet av 70-talet.

Assyrierna var under denna tid i Sverige ett hett ämne på många sätt och vis. Vilken var denna folkgrupp som på så kort tid hunnit med att skaffa sig vänner och fiender? Vilka var assyrierna som på en så kort tid i landet redan etablerat sig med lyckade affärsverksamheter, föreningsverksamhet och fotbollslag? Varför emigrerade de i så stora antal och varför just till Sverige? Frågorna var många bland den svenska befolkningen och än idag är det många som inte har koll på denna folkgrupp med en femtioårig historia i landet, inte ens alla assyrier själva skulle jag vilja påstå. Vilka är assyrierna, varför emigrerade de och hur har deras första tid i Sverige sett ut? Dessa och många fler frågor besvaras i en nyutgiven bok av Svante Lundgren som ämnar ge en kort inblick i assyriernas femtio år i Sverige.

Den 9 mars landade de första assyrierna på Bulltofta flygplats i Malmö. De blev strax därpå placerade i en flyktingförläggning i Alvesta för att sedan slussas vidare till olika orter. Året var 1967 och ombord på planet fanns 108 assyrier från Beirut. Bara en månad senare kom nästa grupp av assyrier, även dessa från Beirut. Bakom invandringen av assyrierna låg Kyrkornas Världsråd och FN:s högkommissarie för flyktingar.

Assyrierna kom att emigrera till Sverige under flera omgångar; bland annat från Tur Abdin i turkiska Assyrien, dels under cypernkriget i mitten av 70-talet och dels till följd av kriget mellan PKK-gerillan och den turkiska militären under 1980-talet. Emigrationen fortsatte och var även stor från irakiska Assyrien under Kuwaitkriget i början av 90-talet. Igenkännande från alla dessa krig och kriser var att assyrierna, trots att de inte hade något med krigen att göra, alltid hamnade i skottlinjen. Assyrierna fortsatte att emigrera under en längre tid och så kom alltså assyrierna att ge sig ut på okända vägar, i jakt på säkerhet och fred. Slutligen fann de sitt mål i ett land långt bortom deras tidigare kända gränser.

Många assyrier tog sig direkt till Sverige, de hade tidigare släktingar eller grannar från samma eller när-intilliggande byar som de hört från i deras nya land. Det fanns mycket gott att säga om Sverige och för många av de fattiga och tillika förtrycka byinvånarna i turkiska Assyrien var valet enkelt. Väskorna packades och man hamnade så småningom i Sverige, varav de flesta i staden Södertälje som kom att bli en metropol från den dagen tills idag för de nyinvandrade assyrierna. Det fanns även en del assyrier som tog sig till Sverige via Västtyskland där de befann sig som gästarbetare från turkiska Assyrien. I Västtyskland var dock möjligheterna till familjeåterföring svår och det innebar att man sökte sig vidare till Sverige där man redan hade anhöriga.

Bortsett från att ges en fördjupad kunskap i den assyriska invandringshistorien i Sverige så bjuds läsaren på många ämnen som kommit att vara igenkänningsfaktorer för denna etniska minoritet i Sverige. Bland annat kan man läsa om förenings- och organisationslivet i Sverige och hur och när de första föreningarna samt de olika riksförbunden kom att bildas. Man får läsa om den syrisk-ortodoxa kyrkans uppkomst i Sverige och hur den under år 1971 gick under en svensk och assyrisk beteckning: Ito Suryoyto Ortodoksoyto – Assyriska ortodoxa kyrkan. Läsaren får ta del av konflikterna mellan Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO) och de progressiva ungdomarna, om det Suryoyiska riksförbundet som först år 1981 antog namnet Syrianska riksförbundet. Utöver det får vi läsa om Hujådå och annan publikationsverksamhet. Om tidningar, böcker och författare, om Seyfofrågan och allt det viktiga arbete som man åstadkommit under våra femtio år i ett land fullt med möjligheter och rättigheter.

Slutligen, men minst sagt väldigt passande, får vi läsa om den ”nya assyriern” – svensk-assyriern. Detta kapitel innehåller en analys om integrationen och assimileringshotet för assyrierna under deras tid i Sverige och den tid som är att komma. Författaren avslutar med ”De första 50 åren var den stora utmaningen att anpassa sig och integreras. De nästa 50 åren är utmaningen att bevara sin egen särart.”

Boken är inte bara dessa kapitel matade med text, inbundna mellan ett omslag där läsaren tar sig igenom blad efter blad med fakta. Det som gör boken intressant och spännande att läsa är de olika intervjuerna och personliga skildringarna som titt som tätt befinner sig mellan varje kapitel. Inom varje ”ämne” ges vi möjligheten att följa med på en personlig berättelse, i många fall rör det sig om personer kända inom den assyriska rörelsen.

Exempelvis kan vi läsa om George Baryawno och hans skildring av det assyriska föreningslivet och orsakerna till dess uppkomst i Sverige. Ablahad Asmar berättar om sin tuffa prövning och långa resa ända från byn Marbobo, vidare till Qamishli, sedan till Libanon och slutligen till Sverige. Vi får läsa om Josef Garis och hur han, precis som så många andra assyrier, kom att ägna sig åt företagande och entreprenörskap. Augin Kurt Haninke ger oss en inblick i vilket arbete som låg bakom den månatliga publikationen av Hujådå. Anna Melle, vår främsta kvinnliga författare, berättar om hur hon brinner för kvinnliga frågor och hur det kom sig att hon började med författandeskapet. Maha Chamoun berättar bland annat om de lyckade verksamheterna i Södertäljes kulturförening och hennes syn på framtiden om de assyriska föreningarna. Hon belyser vikten av att satsa på kvinnorna och på barnen. Några som lämnats utanför den assyriska föreningsverksamheten under alltför lång tid.

För mig som svensk-assyrier, född och uppvuxen i Sverige, skulle man kunna tro att allt detta redan är välkända fakta. Nog borde jag som ändå vuxit upp i detta land som svensk-assyrier redan känna till allt detta. Sanningen att säga är detta påstående ihåligt och innehåller ingen sanning överhuvudtaget. De flesta ungdomarna och svensk-assyrierna har väldigt vaga kunskaper om vår första tid i Sverige. Vi saknar förståelsen för vad våra föräldrar och far- och morföräldrar tagit sig igenom för att komma till detta land. Vi saknar kunskapen om vilka prövningar den första generationen fick utstå när de skulle etablera sig i ett helt nytt samhälle. När föreningar och annan verksamhet skulle organiseras och när integration skulle införlivas samtidigt som assimilering skulle undvikas. Om vi inte lär från dessa femtio år fullspäckade med framgångar, men även motgångar och misstag, ja hur ska vi då kunna ta oss an de nästkommande femtio?

Svante Lundgren gör ett gediget jobb i denna bok om assyriernas femtio år i Sverige. Boken ger en god inblick i assyriernas första tid i Sverige. Efter att ha vänt det sista bladet på boken inser jag att vi lyckats väl över förväntan på en så kort tid i ett helt nytt land. Integration har minst sagt uppnåtts och många assyrier är idag välutbildade och innehar även många affärsverksamheter. Dock står vi inför en hel del prövningar där assimileringen är vårt främsta hot. Språk, kultur och tradition börjar sakta men säkert att släppa från rötterna hos många individer och om vi vill att denna framgångssaga ska fortsätta gäller det att implementera många av de framgångsfaktorer som beskrivs i denna bok.

Boken om assyriernas historia i Sverige ger en god bild av hur vi lyckats men även vilka våra framtida prövningar kan komma att bli. Hur nästa bok kommer att utformas och vad innehållet i den kan komma att präglas av är det bara vi som bestämmer. Varje kollektiv, men likaså varje individ inom den assyriska folkgruppen spelar en roll för hur vår historia, nutid och framtid ser ut i detta land. Varje handling av oss och varje steg vi tar bestämmer vilka bokstäver och ord som inpräntas på nästkommande sida. Vi är pappret och pennan och det är vi som bestämmer hur denna otroliga framgångssaga ska sluta. Det gäller att se till så att nästkommande kapitel fortsätter på det sätt som vi avslutat föregående, med succé, framgång och väl över mångas förväntan.

_________________

Titel: Assyrierna – 50 år i Sverige
Föfattare: Svante Lundgren
Förlag: Nineveh Press
Försäljning: tigrispress.com