Det är titeln på AUF:s stora seminarium som äger rum i Norrköping om en månad. Det är förbundets tredje stora arrangemang av detta slag efter Göteborg 2004 med Simo Parpola och Stockholm 2005 kring Seyfofrågan. Förväntningarna är höga även den här gången. AUF har storsatsat för att presentera ett program av internationell toppklass kring den assyriska frågan.

Seminariet kommer att inledas med en introduktion av erfarne föreläsaren Martin Peterson, docent i historia vid Göteborgs universitet. Syftet är att ge en ingång i mellanösterns demografiska förändring under de senaste årtionden, en förändring som bland annat har inneburit etableringen av den assyriska gruppen i Sverige. Peterson har varit verksam som gästforskare vid universiteten i Berkeley, Harvard och Yale.

Den assyriske historikern Frederick Aprim har de senaste åren inriktat sig på modern assyrisk historia och identitet. Aprims böcker Assyrians: The Continuous Saga och Assyrians: From Bedr Khan to Saddam Hussein har etablerat sig som unika källor för läsare som vill ha en kompakt sammanfattning av assyriernas komplexa historia. I fokus för Aprims föreläsning i Norrköping står länken mellan antikens assyrier och den moderna assyriska nationen.

Firas Jatou är ett välkänt namn för aktiva assyrier över hela världen. Han har sedan unga år varit aktiv inom den assyriska rörelsen och utmärkt sig genom sitt professionella arbete. Ingenjören Jatou, som jobbar i en ledande position för ett världsföretag, har varit en stöttepelare i många olika projekt och organisationer som Assyrian Academic Society med säte i Chicago och Washington DC-baserade lobbyprojektet Iraq Sustainable Democracy Project. Engagemanget har resulterat i en realpolitisk vision för assyriernas framtid i mellanöstern. Denna vision kommer Firas Jatou att dela med sig på AUF:s seminarium.

Dessa tre föreläsningar kommer att kompletteras med en paneldebatt, lett av GP:s nya ledarskribent och AUF:s före detta ordförande Abraham Staifo. Debatten kommer att inrikta sig på olika alternativ kring assyriernas framtid i Norra Irak där den ostabila politiska situationen tillåter olika scenarion för framtiden. Panelen består av riksdagsledamoten Fredrik Malm (fp) och regionalparlamentarikern Attiya Tunc (PvdA = socialdemokraterna i Holland) samt Firas Jatou. Åsikterna om vad som är det bästa för både regionen och assyrierna är åtskilliga och en spännande debatt väntar åhörarna.

För alla som har ett intresse i det assyriska folkets framtid erbjuder AUF ett unikt tillfälle. Den 9 juni i Norrköping ges en helhetsbild av en komplex situation. Kom, lyssna och lär dig!

PS Vem säger emot att legendaren Habib Mousas röst är den perfekta avrundningen till seminariet? DS