Assyriska riksförbundets bokförlag Tigris Press har haft framgång med sina böcker i år. Och nu sker något som aldrig hänt förr: en av böckerna kommer som talbok.

Hittills i år har Tigris Press gett ut två böcker: Svante Lundgrens Hundra år av tveksamhet. Osmanska folkmordet på kristna och Sveriges reaktion samt Augin Kurt Haninkes Patriark Shakers arvtagare. Om hur assyriska kyrkoledare har skadat sitt folks identitet. Bägge böckerna har fått ett gott mottagande och har utkommit i en andra upplaga.

Nu har Hundra år av tveksamhet dessutom utkommit som talbok. Orsaken till detta är att boken har efterfrågats av personer med läsnedsättning. Talböcker produceras inte av bokförlagen utan av ett statligt organ som heter MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). MTM har regeringens uppdrag att se till att personer med läsnedsättning får tillgång till de böcker de behöver på det sätt som passar dem. Det handlar om talböcker, punktskriftsböcker och e-textböcker.

Hundra år av tveksamhet har lästs in av Olle Jernberg och finns på en CD-Rom som är 9 timmar och 17 minuter lång. Talboken kan beställas eller laddas ner på MTM:s bibliotek Legimus.

I höst utkommer nya intressanta titlar på Tigris Press så 2015 kommer att bli ett både spännande och framgångsrikt bokår för Assyriska riksförbundet.