Projektet Läsa för integration som drivs av Assyriska föreningen i Södertälje har beviljats projektstöd av Postkodlotteriets kulturstiftelse för att jobba med fler barn ute i landet.

Assyriska föreningen i Södertälje har drivit projektet Läsa för Integration under en längre tid. Projektet som går ut på att väcka läslusten hos barn genom att verka i barnens närområde och tillgängliggöra läsning och litteratur.

Metoden har utarbetats av Assyriska Föreningen i Södertälje i samarbete med En bok för alla. Inom projektet kommer denna framgångsrika metod att utvecklas och spridas över landet. En skräddarsydd utbildning för tre olika målgrupper: föräldrar, pedagogisk personal och föreningar kommer att arbetas fram. Detta görs genom omfattande research som ska utmynna i en handbok och webbaserade utbildningar. För detta ändamål ska även en animerad film produceras som närmare beskriver metoden, skriver Kulturstiftelsen på sin hemsida.

Läsa för Integration som leds av Marlen Ablahad inom Assyriska föreningens Kvinnosektion har mottagit flera priser för sitt arbete. Projektet ska pågå från december 2016 till maj 2018 och har en budget på cirka två miljoner kronor.