Av 22 medlemsföreningar är det endast tre som saknar permanenta lokaler medan åtta äger egen fastighet.

En kartläggning av Assyriska riksförbundets medlemsföreningar visar att tillgången på lokaler är god för de flesta. Av 22 föreningar äger åtta egna fastigheter. Av resterande 14 föreningar har 11 permanenta lokaler som de hyr. Endast tre föreningar saknar permanenta lokaler. Två av dessa hyr lokaler då och då för sina aktiviteter.

Totala marknadsvärdet av fastigheterna som ägs av de åtta föreningarna med egna lokaler uppskattas till 70-100 miljoner kronor. För flera av dessa föreningar inbringar fastigheten intäkter från uthyrning till andra organisationer eller uthyrning för festverksamhet.

Flera av de föreningar som inte äger en egen fastighet uppger att de söker efter lokaler att förvärva eller bygga nytt. Antalet föreningar som äger egna fastigheter väntas därför öka de kommande åren.